سبک زندگی

خودکشی, اومانیسم, پائولوکوئلیو, شبه معنویت, سبک زندگی
05/20/1401 - 11:54

کوئلیو شبه معنویت سکولار(بی دین) ارایه می دهد. در رمان «ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد» سرگذشت دختر جوانی را به تصویر می کشد که تصمیم به خودکشی می گیرد و از زبان قهرمان داستان می گوید: دو دلیل کاملا ساده او را در اقدام به خودکشی مصمم می کرد و او اطمینان داشت اگر در یادداشتی همه چیز را توضیح می داد، عده زیادی اقدام او را تأیید می کردند.

پائولو کوئیلو با افکاری انحرافی
05/06/1401 - 12:25

پائولو کوئلیو سبک و روش زندگی را تبلیغ می کند که در آن سکس و روابط جنسی کاملا آزاد است. در کتب وی مصرف انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی، روسپی گری، آزادی بدون قید و شرط (حتی ظلم کردن) نه تنها عیب نیست بلکه متعالی است و روشی است که فرد با انجام آن، به آرزوها و افسانه شخصی خود می رسد.

02/30/1394 - 08:37

سبک زندگی یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تربیت است. در یکی دو دهه اخیر شاهد تغییر دمادم و سریع شیوه زندگی هستیم، اما متأسفانه روش تربیت متناسب با تغییر سبک زندگی نه‌تنها تغییرنیافته بلکه به‌گونه‌ای با آن برخورد شده که این سبک جدید زندگی فرزندان ما را به‌شدت از مسیر تربیت دور کرده است. برای محسوس بودن این تغییرات در زندگی و تربیت فرزندان...