زیدی مذهب

06/08/1398 - 14:10

زید، فرزند امام سجاد (ع) در نیمه قرنهای اول و دوم هجری می زیست و در برابر هشام بن عبدالملک، حاکم اموی قیام کرد و به شهادت رسید. امامان معصوم و دانشمندان امامیه، زید را به دلیل داشتن دانش، تقوا و شجاعت می‌ستایند و مدعی امامت نمی‌دانند.

07/26/1396 - 18:44

یکی از بزرگان سلفی، محمد بن علی شوکانی است. وی در سال 1172 قمری در یمن متولد شد، و در سال 1209 قاضی یمن شد و پس از آن در سال 1250 در صنعاء از دنیا رفت. یکی از مهم‌ترین آثار وی نیل الاوطار است. شوکانی زیدی مذهب است، ولی قبل از اینکه زیدی باشد، یک سلفی مذهب، تمام عیار است. شوکانی در حقیقت شاگرد ابن تیمیه است.