شوکانی، زیدی سلفی مذهب

  • 1396/07/26 - 18:44
یکی از بزرگان سلفی، محمد بن علی شوکانی است. وی در سال 1172 قمری در یمن متولد شد، و در سال 1209 قاضی یمن شد و پس از آن در سال 1250 در صنعاء از دنیا رفت. یکی از مهم‌ترین آثار وی نیل الاوطار است. شوکانی زیدی مذهب است، ولی قبل از اینکه زیدی باشد، یک سلفی مذهب، تمام عیار است. شوکانی در حقیقت شاگرد ابن تیمیه است.

یکی از بزرگان سلفی، محمد بن علی شوکانی است. وی در سال 1172 قمری در یمن متولد شد، و در سال 1209 قاضی یمن شد و در سال 1250 در صنعاء از دنیا رفت. یکی از مهم‌ترین آثار وی نیل الاوطار است. شوکانی زیدی مذهب است، ولی قبل از این‌که زیدی باشد، یک سلفی مذهب، تمام عیار است. او در بحث صفات خبری به تجسیم و تشبیه متمایل شده و درباره کرسی می‌نویسد: ظاهر این است، کرسی جسمی است که آثار خاص خود را دارد و دلیلی بر عدول از معنای حقیقی وجود ندارد. اختلاف سلف درباره اثبات جهت برای خداوند معروف است. معیار ما کتاب و سنت است و شکی نیست که این لفظ بر ظاهر غالب خود باید حمل گردد.[فتح القدیر، ج1، ص272] شوکانی راه ابن تیمیه را در پیش گرفته است و رساله‌ای در تحریم بنای قبور نوشته و نام آن را شرح الصدور فی تحریم رفع القبور نهاد. وی در این کتاب مانند ابن تیمیه ساخت بنا بر قبور را بدعت می‌داند.[رساله شرح الصدور، ص69] شوکانی از شخصیت‌هایی است که تفکرات ابن تیمیه و سلفیه را وارد یمن کرد و امروز نیز عده‌ای از اهالی یمن سلفی مذهب و پیرو تکفرات ابن تیمیه هستند.

پی‌نوشت:

شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، دارالفکر، بیروت 1412ق.
شوکانی، محمد بن علی، رساله شرح الصدور، شرکه العبیکان، ریاض 1407ق.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.