توسل

06/25/1396 - 11:57

سلفیه معتقدند که توسل به انبیا و صلحا جایز نیست؛ زیرا سلف چنین اعمالی را انجام نمی‌دادند. اما آنچه در منابع روایی اهل سنت آمده است، خبر از توسل سلف به نبی مکرم اسلام می‌دهد. ابن ابی شیبه در کتاب مصنف، چنین روایت کرده است: در زمان «عمر» مردم دچار قحطی وخشکسالی شدند. مردی به نام (بلال بن حارث) به قبر پیامبر متوسل شد.

06/20/1396 - 14:21

وهابیت بر این باورند که هر کس به شخصی متوسل شود یا شفاعت بطلبد یا به زیارت ولی از اولیاء الهی برود یا برای اولیاء الهی مثل امام حسین (علیه السلام) عزاداری کند یا... مشرک است. آیت الله سبحانی نیز در پاسخ وهابیت می‌گوید: اگر این موضوعات شرک محسوب می‌شد باید پیامبر به صراحت اعلام می کرد که این موارد شرک است.

06/20/1396 - 14:09

از بن باز عالم برجسته وهابی سوال شده نظرتان در رابطه با کسی که به زیارت قبور می‌رود و اهل قبور را می‌خواند چیست؟ وی در پاسخ می‌گوید: چنین فردی که اهل قبور را می‌خواند، مشرک است. درخواست از مردگان جایز نیست. اگر کسی به قبر شخصی متوسل شود و درخواست شفای فرزندش را داشته باشد، مشرک به شرک اکبر است زیرا از غیر خدا طلب کرده است.

06/11/1396 - 17:31

یکی از ملاک‌های وهابیت در موضوع شرک، «قدرت و عجز» است. آنان می‌گویند: توسل به مردگان جایز نیست چون اموات و مردگان، قدرت بر انجام کاری ندارند. آیت الله سبحانی در پاسخ وهابیت می‌گوید: اگر قدرت و عجز ملاک توحید و شرک است، باید درخواست حاجت از شخص زنده غیر قادر نیز شرک باشد، در حالیکه هیچ کس چنین سخنی نگفته است.

10/04/1395 - 12:48

با اثبات مشروعیت توسل در قرآن، حال باید روایاتی مربوط به بحث توسل را بیان کنیم، چرا که باید مبحث توسل کاملا مبرا از هرگونه اشکال وعیب باشد. روایات بسیاری برای مشروعیت توسل وجود دارد و یکی پس از دیگری آن را بیشتر قوی می‌کند. با خواندن این روایات توسل مسلمانان به پیامبر و اهل بیت، صحیح است و هیچ‌گونه شائبه شرک در آن وجود ندارد.

08/14/1393 - 07:28

مدارک و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، فقط شیعه نیست که متوسل به صالحین اهل قبور می‌شود، بلکه حتی از علمای بزرگ و نامیِ اهل سنت هم بسیار بوده‌اند کسانی که توسل به قبور صالحین را امری نیک می‌دانستند. اینک به چند نمونه از این نوع توسل اشاره می‌کنیم...

06/19/1393 - 08:43

قبل از پرداختن به واژه توسل در آیات و روایات، معنی لغوی آن را در لغت و در اصطلاح مورد بررسی قرار می‌دهیم. «توسل در لغت، به معنای تقرب و نزدیکی یا وسیله رسیدن به چیزی از روی اشتیاق و میل و رغبت است.» و در اصطلاح نیز اگر «کسی وجود گران‌مایه‌ای را برای رسیدن به اهداف و رسیدن به مقام قرب الهی میان خود و خدا، وسیله قرار دهد» این کار را توسل می‌گویند.

صفحه‌ها