تشیع انگلیسی

امامت
11/30/1401 - 08:37

شبکه‌های ماهواره‌ای افراطی و تندروی شیعه، کمک کار بسیار جدی برای استعمار و استکبار هستند تا فضای جهان اسلام را به سمت جنگ شیعه و سنی هدایت کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/12/1401 - 11:05

با توجه به نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه و اختلاف بین مذاهب اسلامی، وظیفه علما و نخبگان جهان اسلام این است که بسترهای تقریب و وحدت جهان اسلام را فراهم کنند و از هرگونه اختلاف بپرهیزند. امید است که جامعه نخبگانی جهان اسلام در زمینه ایجاد تقریب میان مذاهب اسلامی موفق باشد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/11/1401 - 08:00

بعد از ظهور پدیده داعش در جهان اسلام و ارائه چهره ای خشن از اسلام، توجهات بسیاری در جهان اسلام جلب مذهب تشیع به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان داعش شد و فرصت بسیار عالی برای تبلیغ مذهب گرانسنگ تشیع فراهم شد، اما صهیونیسم جهانی که نگران این اتفاق بود، فرق انحرافی شیعه مانند تشیع لندنی را برای مقابله با شیعه اصیل تقویت و حمایت کردند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 14:00

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی فعالیت های افراطی دارد و این فعالیت ها نتیجه ای جز ریختن خون شیعیان بی گناه و خوشحالی دشمنان اسلام و شیعه را در پی ندارد. مثلاً بزرگان وهابی بابت نشر یک کتاب از فرقه شیرازی تشکر کردند و عنوان داشتند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جوانان وهابی در حال گرویدن به تشیع بودند، اما نشر این کتاب موج شیعه‌ گرایی را میان وهابیون خاموش کرد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 16:24

امروزه که دشمنان اسلام به وسیله گسترش و تبلیغ اعمالی مانند قمه زنی در حال تخریب وجهه شیعه در دنیا هستند، متأسفانه برخی از افراد از قبیل سید صادق شیرازی، مرجعیت خودخوانده جریان شیرازی ها، علاوه بر توصیه بر قمه زنی، گا‌ه در مراسم قمه زنی حضور می‌یابد.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
08/03/1401 - 15:35

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در این شرایط که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان، به ویژه شیعیان هستند، با تمام توان خویش تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

تشیع انگلیسی برای تفرقه
12/16/1400 - 08:22

فرقه شیرازی در فضای مجازی، با استفاده از روایات ضعیف و مطالبی که صحت و سقم آن مشخص نیست و نسبت دادن آن به علمای شیعه، سعی بر این دارند که رفتارهایی از قبیل اهانت به مقدسات سایر مذاهب اسلامی و نحوه‌ عزاداری که در این فرقه رایج است را شرعی جلوه دهند.

حمایت علنی انگلیس از جریان شیرازیها
12/11/1400 - 07:51

یکی از جریان‌های افراط‌ گرا و منحرف شیعی در سالهای اخیر، جریان موسوم به «شیرازی‌ها» است که در سه دهه اخیر، تلاش بی‌وقفه‌ ای را در گسترش سطحی‌ نگری و ترویج روش‌ هایی در میان شیعیان داشته است.

مقابله انقلاب اسلامی با جریانهای استعماری
11/16/1400 - 11:39

جریان تشیع انگلیسی به طور مستقیم از سوی دولت انگلیس مورد حمایت قرار دارند و امکانات تبلیغی در اختیار آنها قرار داده می‌شود. این جریان، به امر قمه زنی، لطمه و آسیب رساندن به بدن در عزاداری امام حسین (ع) و سب به خلفاء و گرفتن جشن عیدالزهرا و دهه محسنیه پافشاری و تأکید دارند.

جریان شیرازی از عوامل استکبار
11/10/1400 - 11:31

اسلام‌ستیزی از سیاستهای قطعی غرب، برای تقابل با اسلام ناب است. برای تحقق این سیاست، دشمنان سناریوهای مختلفی را طراحی کرده‌اند؛ ایجاد فرقه و حمایت از این فرقه‌ها کاری است که در راستای مقابله با گسترش شیعه انجام می‌دهند.

نقدی بر نظریه تشیع انگلیسی
10/30/1400 - 09:19

استعمار در جهت تأمین منافع چپاول گرانه خود به دنبال حذف اسلام و در رأس آن شیعه است و با ایجاد جنگ نرم و به دنبال تغییر و تحریف شیعه از درون است. آنان در این راستا هر آداب و رسومی که چهره شیعه را کریه و ناخوشایند جلوه دهد گسترش می‌دهند و بر مسائل تفرقه افکنانه و اختلاف انگیز بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی پافشاری می‌کنند.

جریانی به نام شیرازی به کام انگلیس
09/17/1400 - 08:29

یکی از جریان‌های افراط‌ گرا و منحرف شیعه معاصر، جریان موسوم به «شیرازی‌ها» است که در سه دهه اخیر، تلاش بی وقفه‌ای در گسترش فرقه گرایی و ترویج روش‌هایی میان شیعیان داشته تا موجب وهن مذهب تشیع و اهل بیت گرامی‌ پیامبراکرم (ص) شود.

استفاده از دین برای مقابله با دین توسط استعمار
09/15/1400 - 12:41

جریان شیعه لندنی، برخلاف گذشته، رهبری فکری و سازمان دهی خاصی دارد و برنامه‌های مشخصی را پی می‌گیرد؛ آنها با رفتارشان باعث می‌شوند جاذبه‌های تشیع، به دافعه تبدیل شود و با ارائه چهره زشت از تشیع در منظر جهانیان، مانعی در برابر نفوذ تفکر انقلاب اسلامی ایران پدید می‌آورند.

نقد دلایلی که فرقه شیرازیها برای اثبات قمه زنی می اورند
09/06/1400 - 11:59

اهل بیت فرموده‌اند برای ایشان همچون زینت باشیم نه مایه بی‌آبرویی و زشتی! آیا واقعاً اعمالی چون قمه زنی را می‌توان زینت برای مکتب اهل بیت دانست و با آن مردم را به این مکتب پاک و نورانی، جذب کرد؟! روایاتی که برای جواز این عمل استدلال می‌کنند، ضعیف و جعلی است.

صفحه‌ها