پیغام خطا

 • Deprecated function: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once() (خط 23 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Deprecated function: define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated در require_once() (خط 24 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/classesCore.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).
 • Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, null given در cmfcExceptionStandAlone::isError() (خط 52 در /home/btid/domains/adyannet.com/public_html/sites/all/modules/calendar_systems/calendar/lib/exception.class.inc.php).

تشیع انگلیسی

تشیع انگلیسی برای تفرقه
12/16/1400 - 08:22

فرقه شیرازی در فضای مجازی، با استفاده از روایات ضعیف و مطالبی که صحت و سقم آن مشخص نیست و نسبت دادن آن به علمای شیعه، سعی بر این دارند که رفتارهایی از قبیل اهانت به مقدسات سایر مذاهب اسلامی و نحوه‌ عزاداری که در این فرقه رایج است را شرعی جلوه دهند.

حمایت علنی انگلیس از جریان شیرازیها
12/11/1400 - 07:51

یکی از جریان‌های افراط‌ گرا و منحرف شیعی در سالهای اخیر، جریان موسوم به «شیرازی‌ها» است که در سه دهه اخیر، تلاش بی‌وقفه‌ ای را در گسترش سطحی‌ نگری و ترویج روش‌ هایی در میان شیعیان داشته است.

مقابله انقلاب اسلامی با جریانهای استعماری
11/16/1400 - 11:39

جریان تشیع انگلیسی به طور مستقیم از سوی دولت انگلیس مورد حمایت قرار دارند و امکانات تبلیغی در اختیار آنها قرار داده می‌شود. این جریان، به امر قمه زنی، لطمه و آسیب رساندن به بدن در عزاداری امام حسین (ع) و سب به خلفاء و گرفتن جشن عیدالزهرا و دهه محسنیه پافشاری و تأکید دارند.

جریان شیرازی از عوامل استکبار
11/10/1400 - 11:31

اسلام‌ستیزی از سیاستهای قطعی غرب، برای تقابل با اسلام ناب است. برای تحقق این سیاست، دشمنان سناریوهای مختلفی را طراحی کرده‌اند؛ ایجاد فرقه و حمایت از این فرقه‌ها کاری است که در راستای مقابله با گسترش شیعه انجام می‌دهند.

نقدی بر نظریه تشیع انگلیسی
10/30/1400 - 09:19

استعمار در جهت تأمین منافع چپاول گرانه خود به دنبال حذف اسلام و در رأس آن شیعه است و با ایجاد جنگ نرم و به دنبال تغییر و تحریف شیعه از درون است. آنان در این راستا هر آداب و رسومی که چهره شیعه را کریه و ناخوشایند جلوه دهد گسترش می‌دهند و بر مسائل تفرقه افکنانه و اختلاف انگیز بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی پافشاری می‌کنند.

جریانی به نام شیرازی به کام انگلیس
09/17/1400 - 08:29

یکی از جریان‌های افراط‌ گرا و منحرف شیعه معاصر، جریان موسوم به «شیرازی‌ها» است که در سه دهه اخیر، تلاش بی وقفه‌ای در گسترش فرقه گرایی و ترویج روش‌هایی میان شیعیان داشته تا موجب وهن مذهب تشیع و اهل بیت گرامی‌ پیامبراکرم (ص) شود.

استفاده از دین برای مقابله با دین توسط استعمار
09/15/1400 - 12:41

جریان شیعه لندنی، برخلاف گذشته، رهبری فکری و سازمان دهی خاصی دارد و برنامه‌های مشخصی را پی می‌گیرد؛ آنها با رفتارشان باعث می‌شوند جاذبه‌های تشیع، به دافعه تبدیل شود و با ارائه چهره زشت از تشیع در منظر جهانیان، مانعی در برابر نفوذ تفکر انقلاب اسلامی ایران پدید می‌آورند.

نقد دلایلی که فرقه شیرازیها برای اثبات قمه زنی می اورند
09/06/1400 - 11:59

اهل بیت فرموده‌اند برای ایشان همچون زینت باشیم نه مایه بی‌آبرویی و زشتی! آیا واقعاً اعمالی چون قمه زنی را می‌توان زینت برای مکتب اهل بیت دانست و با آن مردم را به این مکتب پاک و نورانی، جذب کرد؟! روایاتی که برای جواز این عمل استدلال می‌کنند، ضعیف و جعلی است.

وهابیت حربه استعمار برای ایجاد تفرقه در بین امت مسلمان
09/06/1400 - 11:59

تاریخ اسلام از ابتدا تاکنون شاهد فراز و نشیب‌های زیاد و مشکلات متعددی برای مسلمانان بوده و تهدیدهای جدی برای جهان اسلام همیشه وجود داشته است. ازجمله این تهدیدها، معاندین و دشمنان اسلام هستند که همواره به دنبال تمرکززدایی در حکومت اسلامی و ایجاد تفرقه و شکاف بین مسلمانان بوده‌اند.

نقد نظریه سید صادق شیرازی نسبت به معنای تفرقه و وحدت
09/04/1400 - 20:19

با مطالعه سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) درمی‌یابیم که ایشان مسلمانان را به اتحاد و همبستگی و دوری از تفرقه دعوت می‌کردند. زندگی درخشان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مملو از تلاش‌ها و فعالیت‌های دقیق و عمیق فراوانی برای هموار ساختن راه‌های ایجاد وحدت و پیوستگی میان مسلمانان است.

دروغ پردازی جریان شیعه انگلیسی و امریکایی
09/03/1400 - 10:10

طیف شیرازی در فضای مجازی با استفاده از روایات ضعیف و مطالبی که صحت و سقم آن مشخص نیست و نسبت دادن آن به علمای شیعه، سعی بر این دارند که رفتارهایی از قبیل اهانت به مقدسات سایر مذاهب و نحوه‌ی عزاداری که در این فرقه رایج است را شرعی جلوه دهند.

دروغ پردازی های وهابیت نسبت به شیعه
09/01/1400 - 13:00

رسانه‌های وهابی به منظور اختلاف افكنی و تحريك برادران اهل سنت به نفع فرقه‌ی منحرف وهابيت و در نهايت سياست نخ نماي «تفرقه بينداز و حكومت كن»، با حمايت مالی رژيم سعودي و محوريت اطلاعاتي آمريكايی – انگليسی سر پا هستند، 24 ساعته گزارشات و تصاوير كذب منتشر می‌كنند.

دیدگاه مقام معظم رهبری در مساله شیعه انگلیسی
09/01/1400 - 09:59

امروز دستهای استعماری که در طول قرنهای گذشته سعی میکردند بین شیعه و سنّی اختلاف ایجاد کنند، امروز هم تلاش میکنند برای این‌که بین شیعیان و سنّیان، کینه و برادرکشی و اختلاف به‌وجود آورند. شما مردم هوشمند باید مراقب باشید.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/26/1400 - 11:34

رهبر معظم انقلاب با انتقاد از جریانات تندرو در جهان تشیع که به مقدسات اهل سنت توهین کرده و به ایجاد تفرقه در جهان اسلام دامن می‌زنند، فرمودند: آن تسننی که آمریکا از آن حمایت کند و آن تشیعی که از مرکز لندن به دنیا صادر شود، اینها مثل هم هستند. هر دو برادران شیطان هستند و هر دو عوامل آمریکا و غرب و استکبار هستند.

صفحه‌ها