بیعت با یزید

06/23/1399 - 13:12

گفته‌اند در روایتی از اصول کافی آمده است که امام سجاد (علیه‌السلام) با یزید بیعت کرده است، و این حدیث را علامه مجلسی حسن دانسته است؛ باید بگوییم که در این روایت قضیه‌ای تاریخی وجود دارد که قطعاً اتفاق نیافتاده و همین مسأله ثابت می‌کند که حدیث اشتباه بوده و صحیح نمی‌باشد، بنابراین جزئیات روایت نیز نمی‌تواند قابل قبول باشد.

09/03/1396 - 22:41

نقل شده كه شیخ عباس قمی به علامه محسن أمين اعتراض می‌كند كه چرا بيعت امام سجاد با يزيد را ذكر كردی!؟ ایشان می‌گوید: كتاب أعيان الشيعه كتاب تاريخ است و امام سجاد (علیه‌السلام) برای حفظ جانش و جان اهل بيت از روی تقيه بيعت كرده، شیخ می‌گوید نقل اين وقايع به مصلحت نيست؛ برخی شبهه کرده‌اند که عالمان شیعه وقایع تاریخی را کتمان می‌کردند. ...

09/03/1396 - 19:48

برخی به روایتی از کتاب کافی استناد کرده و می‌گویند امام سجاد (علیه‌السلام) با یزید بیعت کرده است، قضایای وارد شده در این روایت کذب بوده که منجر به عدم صحت روایت است، اما به فرض صحت روایت، باید گفت امام در شرایط تقیه بوده است و خوف از جان خویش داشته و با استناد به این روایت نمی‌توان طعنی وارد کرد که امام سجاد (علیه‌السلام) با یزید بیعت کرده است.

09/01/1396 - 19:53

گفته‌اند در روایتی از اصول کافی آمده است که امام سجاد (علیه‌السلام) با یزید بیعت کرده است، و نظر مورخين در مقابل كلام امام معصوم حجت نيست و شيعيان مقيد به كلام معصوم هستند، نه نظريات مؤرخين؛ در پاسخ باید گفت: ابتدا باید صدور این روایت از معصوم ثابت شود و بعد پذیرفته شود و چون این روایت مشتمل بر کذب است از معصوم صادر نشده است.