بودا

06/19/1396 - 01:08

یکی از مبانی که آیین بودا بسیار بر آن تأکید دارد، مبحث صلح و مهربانی است که این را از ویژگی‌هایی آیین خود برمی‌شمارد. ولی حقیقت غیر از آن چیزی است که آن‌ها به آن تأکید دارند. کشتار وحشیانه‌ی مسلمانان بی‌گناه میانمار توسط بودائیانی که خود را مبلغ صلح می‌دانند تناقضی است که با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست...

05/11/1396 - 07:33

یکی از ادیانی که پیروان زیادی را به خود اختصاص داده، آیین بودایی است. صلح‌طلبی و قانون تناسخ از دستورات این آیین به‌حساب می‌آید. که همین دو دستور بهترین ایده‌ای شده است برای استعمارگران تا بتوانند به اهدافشان نائل شوند. درهمین راستا کشورهای سلطه‌گر تلاش فراوانی را برای ترویج آین آیین کرده‌اند.

02/23/1394 - 10:35

عبدالمجید ارفعی استاد نامدار و برجسته‌ی زبان‌های باستانی گفت: «هرکسی که هر سخنی می‌گوید نباید به سادگی پذیرفت. تا آن‌جا که من آگاهی دارم «گئومات» یک مُغ بوده و هیچ پیوندی با بودا ندارد و ما نباید به این‌گونه سخنان ناروا گوش فرا دهیم. چنین چیزی را من در هیچ نوشته‌ی بابلی ندیدم و این دو هیچ پیوندی با هم ندارند و بهتر است به این‌گونه چیزها ارزشی نداده...