اهل بیت و تصوف

امام رضا علیه‌السلام
04/06/1403 - 14:43

بعضی از شیوه‌های سلوکی متصوفه با مبانی اسلامی معارض بوده؛ به این خاطر است که طبق گزارش‌های حدیثی، بزرگان این جریان انحرافی درصدد نهی از منکر امام صادق و امام رضا علیهماالسلام بوده‌اند.

شیخ کلینی
02/20/1403 - 11:53

شیخ کلینی به عنوان یکی از محدثین بزرگ شیعه، با تألیف کتاب «الکافی»، حرکتی در راستای ارائه صحیح معارف دینی و نقد جریانات انحرافی داشته است. در این کتاب به مناسبت‌های مختلف بزرگان صوفیه مورد نقد واقع شده‌اند.

امام کاظم(ع)
12/20/1402 - 00:48

بعضی از عالمان شیعی دارای گرایشات صوفیانه، در آثارشان، شقیق بلخی را شاگرد امام کاظم (ع) دانسته‌اند؛ این در حالی است که هیچ گونه دلیلی بر مدعای خویش نداشته و فقط طبق داستانی که ضعفش آشکار است، شقیق دیدار مختصری با امام کاظم (ع) داشته و در آن، قرینه‌ای بر استفاده معنوی از آن امام وجود ندارد.

12/14/1402 - 14:30

معصوم‌ علی‌شاه، تلاش کرده اجازه ارشاد سلوکی «ابراهیم ادهم»، را از امام سجاد (ع) آغاز کند و او را مأذون از جانب آن امام (ع) معرفی کند، در صورتی که دلیل معتبری بر ارتباط امام سجاد (ع) و ابراهیم ادهم وجود نداشته و سخن معصوم‌ علی‌شاه نادرست و بی‌دلیل است.

10/02/1396 - 10:56

سران تصوف برخی از ائمه اطهار (علیهم السلام) را صوفی دانسته‌اند. درحالی‌که امام صادق (ع) از صوفیان به‌عنوان دشمنان اهل بیت (ع) یاد می‌کند و خبر از شیعیان ساده لوحی می‌دهد که به صوفیه تمایل نشان می‌دهند و خود را شبیه آنان می‌کنند و خود را صوفی شیعه می‌نامند.

04/12/1396 - 12:22

آنچه از تاریخ و روایات امام صادق (علیه‎‌السلام) دیده می‌شود این است که حضرت، همواره در حال مبارزه با فرقه صوفیه بوده است، که گاه در این راه برخی از صوفیان را فاسد و مستحق لعن و نفرین و گاه برخی دیگر را نصحیت کرده‌اند چرا که آن‌ها را انسان‌هایی فریب‌خورده می‌دانند، که ریاکاری و نفاق صوفیه آن‌ها را از راه راست دور کرده است.