امامین انقلاب

02/25/1403 - 11:49

کشورهای غربی برای به انزوا کشاندن انقلاب ایران و جوانان دین‌دار و مومن، به گسترش و ساخت فرقه‌های افراطی نظیر «تشیع لندنی»، برای اختلاف‌‌‌افکنی و تفرقه میان مذاهب اسلامی پرداخته‌اند.

تشیع لندنی
02/02/1403 - 12:04

جریان افراطی «شیعه انگلیسی»، جریانی است که بر پایه مبانی و تفکراتی از جمله مخالفت شدید با علوم عقلی به ویژه فلسفه شکل گرفته است و طرفداران این جریان، عقل نظری و صِرف عقل را حجت ندانسته و علوم عقلی که بر پایه عقل نظری ایجاد شده را بیراهه و خارج از اسلام می‌دانند.

انجمن حجتیه
01/20/1402 - 17:09

موضع امام خمینی (ره) در خاطرات حجت الاسلام هاشمی نسبت به انجمن حجتیه، این‌گونه بیان شده که: «نظر امام این است که افراد مؤثر آن‌ها در پست‌های حساس و کلیدی نباشند؛ اگر خودشان می‌خواهند انجمن منحل شود و گرنه نظارتی بر کارهای آن‌ها بشود.» این مطلب نشان می‌دهد که امام خمینی (ره) نسبت به سران انجمن، اطمینان نداشته و هم‌چنان قائل به نظارت بر کار آن‌ها بودند.