اختلاف در قطبیت ملاسلطان

  • 1392/02/04 - 18:53
بعد از ملا سلطان فرزندش نورعلیشاه به قطبیت رسید و این امر باعث شد که عده زیادی اعتراض کنند و این فرقه به فرق مختلف تبدیل شود
جنگ قدرت

بعد از ملا سلطان فرزند او نورعلیشاه به قطبیت رسید و با به قطبیت رسیدن نورعلیشاه قطبیت موروثی در این فرقه شروع شد! بعد از به قطبیت رسیدن نورعلیشاه حوادث بسیاری رخ داد که یکی از این حوادث اعتراض شدید بعضی از مریدان ملاسلطان بود چون اکثرا بر این باور بودند که قطبیت حق نورعلیشاه نیست{1}

در این بین شخصی به نام ملاعلی بیهودی ادعای قطبیت کرد{2}

ملاعلی نام بیهودی پیرمرد ساکت و منزوی بود که مکرر به گناباد می آمد و از مریدان ملا سلطان بود که در احوالات او نوشته اند سکوت دائمی داشته و تا میتوانسته صحبت نمیکرده! او مدعی میشود که منظور ملا سلطان از بکار بردن "نور چشم من حاج ملاعلی" من بودم که فرزند طریقتی اویم{3}

چون به کعبه دل رسیده و طواف کرده ام پس حاجی هستم و ملا سلطان فرمان را به پسرش داد تا به من بدهد ولی او خیانت کرد و خود ادعای قطبیت کرد

و به خاطر درج اسم در آن خیانت نمود و به خود نسبت داد{4} بعد از این ماجرا حدودا 200 نفر از مریدان ملا سلطان قائل به قطبیت ملاعلی بیهوی شدند{5} باید توجه داشت که با اینکه صوفیه در همه جا در اقلیت هستند و این وضع طبعاً باید آنها را در مقابل مخالفین خود که اکثریت را در همه جا دارند فشرده و متحد کند در عین حال آنقدر اختلاف در بین آنها هست و آنقدر رشته ها و سلسله های مختلف با عقائد گوناکونی در بین آنها دیده می شود که شماره کردن آن خسته کننده است.
بسا می شود که پیروان دو فرقه یکدیگر را آشکارا لعن و نفرین می کنند و هر یک دیگری را ننگ عالم تصوف می داند ، ضمناً مکاشفات و رویاهای نامطلوبی هم برای یکدیگر می بینند ، هر دسته برای خود خانقاه و دستگاه مستقلی دارند و از حضور در مراکز دیگران خودداری می کنند ، این وضع در میان جمعیتی است که از یک طرف خود را یگانه طرفدار تهذیب نفس و اخلاق می دانند  و از طرف دیگر طرفدار صلح کل هستند ، به راستی حیرت آور است.
سر چشمه اختلافات بیشتر از این ناشی می شود که با از بین رفتن یک قطب و مرشد در میان باقی ماندگان بر سر جانشینی او اختلافات عجیب و غریبی رخ می دهد و به مضمون  " آنچه در پرده نهان است برون خواهد شد " گاهی کار به رسوایی و جار و جنجال میکشد و به این ترتیب یک سلسله انشعابات تازه پیدا شده و آن یک رشته به چند رشته تازه منشعب می گردد و سرّ انشعابات زیاد تصوف غالباً همین است.

لازم به ذکر است که بعد از مرگ هرکدام از اقطاب گنابادیه یا فرق مختلف تصوف بزرگان و مشایخ این فرقه ها به خاطر رسیدن به قدرت بایکدیگر درگیر میشوند و به هر قیمتی میخواهند به قطبیت برسند و قدرت را در دست گیرند.

 

منابع:

1-رازگشا صفحه 236

2-همان

3-همان

4-همان صفحه237

5-همان

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.