چرا تبليغ بهائيت در ايران ممنوع است؟

  • 1392/10/25 - 16:46

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_فعاليت بهائيان در دو نقطه اين كره خاكي ممنوع است؛ يكي فلسطين اشغالي (اسرائيل) و ديگري ايران كه به اختصار درباره ممنوعيت هر يك خواهيم نوشت:

1. اسرائيل: بهائيان نه تنها حق فعاليت و تبليغ در فلسطين اشغالي را ندارند، بلكه محدوديت رفت و آمد به آن جا را هم دارند. بهائيان نمي توانند هر موقع كه خواستند به فلسطين اشغالي سفر كنند و هر اندازه كه خواستند، بمانند؛ بلكه بر اساس توافقنامه اي كه با رژيم جعلي - صهيونيستي اسرائيل دارند، بهائيان نه تنها حق تبليغ ندارند، بلكه بايد رفت و آمد و جمعيتشان در فلسطين اشغالي كنترل شده باشد و از يك حد نصابي بالاتر نرود.

بر اين اساس شوقي افندي، صادق آشچي را از بهائيت طرد مي كند، زيرا او بدون اجازه به فلسطين اشغالي سفر مي كند. شوقي در طردنامه صادق مي نويسد: «اين شخص بد اخلاق و پست ‏فطرت، اخيراً مخالف دستور اين عبد، مسافرت به فلسطين نموده و وارد ارض اقدس گشته. ‏تلغرافي راجع به طرد و اخراج او از جامعه به آن محفل مخابره گرديد. به والدش صريحا اظهار و ‏انذار نمايند، مخابره با او به هيچ وجه من الوجوه جائز نه، تمرد و مخالفت نتايجش وخيم است!». آن چنان كه از اين نامه روشن است، صادق تنها به جهت مسافرت به سرزميني كه همه مقدساتشان در آنجا خاكند، از گروه بهائيان اخراج مي شود و ديگر حتي حق گفتگو و ديدار خانواده اش را نيز ندارد. اين كار بهائيان گوشه اي از آزادي و الفت و محبت، تحري حقيقت و ترك تعصب و ... از تعاليم دوازده گانه بهائيت است.

لازم است بدانيد كه بهائيان هيچ گاه حق ندارند يك يهودي صهيونيست را به بهائيت فرابخوانند. آنان هيچ حقي از آب و خاكي ندارد كه همه مقدساتشان را در آن به خاك سپرده اند. [1]

بيت العدل نيز كه رهبر بهائيان كنوني است، بهائيان را از تبليغ بهائيت براي صهيونيست ها باز مي دارد كه جا دارد يك سئوال از آنان بپرسيم: «هيچ ديني حق ندارد حتي انساني را از هدايت بي بهره سازد، شما كه خود را هدايتگر عالميان مي خوانيد، به چه حقي صهيونيست ها را از هدايت خود محروم مي كنيد؟» تازه بيت العدل آنها را از هدايت خود كه هيچ از هدايت پيروانش نيز محروم مي كند.[2]

2. ايران: آري فعاليت و تبليغ بهائيان در ايران نيز ممنوع است، البته به چند دليل:

أ. بر اساس تعاليم اسلامي كه دين رسمي ايران است، بهائيان كافر شناخته مي شوند و مسلكشان ضاله است، از اين رو تبليغشان سبب ضلالت و گمراهي است.

ب. بهائيان جاسوسان اسرائيل هستند، چون بيت العدل مجبور است براي تأمين امنيت و نيازهاي مالي خود، پيروان خود را در اين كره خاكي پراكنده كند و براي اسرائيل و سرويس هاي جاسوسي آنها خبر و آن چه كه نياز دارند، جمع آوري كند؛ از اين رو دليل پراكندگي بهائيان در سراسر دنيا نيز روشن مي شود.

ج. با وجود آن كه يكي از تعاليم دوازده گانه بهائيت ترك تعصبات است، اما آنان نسبت به ايران تعصب خاصي دارند و ايران را ارض مقدس و كشور موعود مي دانند؛ يعني همان انديشه صهيونيستها درباره فلسطين.

بر اين اساس هر يك از ادله فوق، به تنهايي دليلي بر ممنوعيت فعاليت بهائيان در ايران است، زيرا ايرانيان نه مي خواهند كه يك مسلك انحرافي را پرورش دهند و نه مي خواهند كه اسرارشان بر بيگانگان فاش شود و جاسوس بپرورانند، نه مي خواهند به سرنوشت فلسطينيان مظلوم گرفتار شوند، زيرا بهائيان در طول تاريخ نشان داده اند كه براي رسيدن به اهدافشان، حاضرند هر كاري انجام دهند. آري، عزيه خانم چشمه اي از رفتار بهائيان با دشمنان خود را در كتاب تنبيه النائمين خود آورده است كه بهاء الله چگونه انسانها را از سر راه خود بر مي دارد، پس بهائيان نيز در عملكرد، كمي از صهيونيست ها ندارد، هر چند در ظاهر خوش رفتار و خوش گرفتاري نشان مي دهند، ولي در عمل با پنبه سر مي برند، همان گونه كه در سيره عملي بهائيان زمان پهلوي به خوبي ديده مي شود.

 

پانوشت:

1. بديع، ص 41 - 42.

2. پيام ۲۹ جون ۱۹۹۵ بيت العدل.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.