اعجاز وسیله شناخت پیامبران

  • 1391/12/17 - 17:22
اگر به سیره ی پیامبران نگاهی بیاندازیم و تاملی داشته باشیم، متوجه می شویم که بعضی خصوصیات و اعمال در همه ی پیامبران مشترک است. یکی از آن خصوصیات این بود که پیامبران برای اثبات سخنان خود و اینکه از طرف خدا آمده و دروغ نمی گویند، کارهای خارق العاده ای انجام می دادند که دیگران از انجام آن عاجز بوده اند.
nabi

نبوت یعنی چه؟

شخص نبی چه ارتباطی با خداوند دارد؟

نبوت برای چیست؟

آیا هر شخصی می تواند نبی باشد؟

ما از کجا و به چه نشانه ای شخص نبی را می توانیم بشناسیم؟
پیغمبر فردیست از افراد انسان که به واسطه ی صلاح عمل و خلوص نیت و صفات پسندیده ی ذاتی و اخلاق کریمه ی او، در مورد لطف و عنایت خداوند متعال قرار گرفته و ارتباط مخصوص و اتصال معنوی روحی پیدا کرده و سپس روی ماموریت در میان خلق و خالق متعال وساطت نموده و اوامر و سفارش ها و پیغام ها و فرمان های پروردگار جهان را به مردم می رساند.
پس پیغمبر نماینده ی حق و خلیفه ی پروردگار متعال و واسطه در میان خالق و مخلوق است، اینست که اطاعت امر او بر همه واجب و لازم بوده، و مخالفت او در حقیقت، مخالفت کردن از حق و سرپیچی نمودن از اوامر پروردگار متعال خواهد بود.
و چون تشخیص مقام نبوت و فهم صدق دعوی او برای عموم افراد مشکل بلکه ممتنع است، لازم می شود پیغمبری که مدعی این مقام است در دست خود علامت و آیت و نشانه ی داشته و به واسطه ی آن علامت صدق دعوی خویش را به اثبات برساند.
و البته این آیت لازم است طوری باشد که دیگران از داشتن آن عاجز و از تحصیل آن ناتوان باشند.
پس شخصی که خود از مراحل حقیقت و روحانیت و صلاح رفتار و کردار دور است، و یا در دست خود چنین آیت و معجزه ای (آنچه دیگران از آوردن آن عاجز باشند) را ندارد، و در عین حال دعوی مقام نبوت و رسالت را می کند، جنایت بزرگی را مرتکب شده و هزاران مرتبه از سارقین و خائنین و قطاع الطریق معمولی بدتر و وقیح تر است.
و هر یکی از انبیای سلف در دست خود آیت و معجزه ای داشته، و به استناد آن، دعوی مقام شامخ نبوت می نموده است.
و پیغمبر اسلام گذشته از خوارق عادات و معجزات بسیار، آیات قرآن مجید را در دست داشته و در محیطی که یگانه شوق و علاقه ی اهالی به گفتن جملات فصیح و بلیغ عربی بوده و تنها افتخار آنان به سرودن اشعار خوب و جالب و فصیح بود، فرمود: قرآن آیت حق و علامت نبوت من است و اگر جن و انس پشت به پشت همدیگر بدهند از آوردن مانند آن عاجز خواهند بود.
پس دعوی نبوت ملازم است با داشتن معجزه و آیت و اگر نه هر شخص عارف و دانشمند  زیرکی می تواند دعوت مقام نبوت کرده و جمعی را به اطراف خود جلب نماید.
و در این صورت اوضاع امور مختل گشته و هر کسی روی هوس و فکر و خیال خام خود شروع به وضع قوانین و جعل احکام و ساختن قواعد و عقائد جدیدی خواهد کرد.

 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.