طاهری در برنامه پرگار شبکه bbc

  • 1401/10/18 - 17:40
محمد علی طاهری با حضور در شبکه پرگار BBC سعی می کند به اشکالات و نقدهای وارد به عرفان حلقه پاسخ دهد ولی در این برنامه گاهی مخالف مطالب بیان شده قبلی خود سخن می گوید و جواب های غیر مرتبط به سوالات مطرح شده می دهد.
طاهری و بی بی سی

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محمد علی طاهری در اول دی ماه 1401شمسی، با حضور در برنامه پرگار شبکه BBS فارسی سعی کرد به اشکالات منتقدان پاسخ دهد و به تبیین عرفان حلقه بپردازد.

طاهری در این برنامه گفت: «علم(ساینس) در حیطه چیستی، می تواند فعالیت کند و چرایی را نمی تواند بیان کند؟ مثلاً جهان از چیست را می یابد ولی اینکه پشت هستی و کیهان چیست را علم جوابگو نیست. علم اول و آخر جهان را نمی داند و وسط را هم ناقص می داند(در حیطه چیستی) و ممکن است نظر علم در گذشت زمان، عوض شود؛ ولی عرفان حلقه به چرایی جوابگو است؟ چرایی هستی می پردازد و کیهان، بخش کوچکی از هستی است.»

این ادعای طاهری در حالی است که طاهری صحبت جدیدی در کیهان شناسی و هستی شناسی ندارد. نظریه جدیدی نداده است. سخنانی که قبلاً بیان شده را در قالب جدیدی ارائه می دهد. هسته اصلی مکتب طاهری مبتنی بر اتصال به شبکه شعور کیهانی است که یک تصویر مبهم از چیستی آن بیان می‌شود و حتی نحوه اتصال به این تصویر مبهم هم قابل بیان نیست. همچنین عنوان می کند که عرفان حلقه و اتصال به شبکه شعور در دنیای بی ابزاری اتفاق می افتد.

خود مفهوم شبکه شعور کیهانی هم نظریه ای است که قبل از طاهری وجود داشته است:
1.نیلز بوهر شعورمندی ماده را قبلاً بیان کرده است.
2.در مکاتب عرفانی شرق ایشوارا را به عنوان شعور کیهانی و انرژی فراگیر جهانی دانسته اند.
3. در عرفان یهود(کابالا) این مطلب ذکر شده است.
4.مسعود ناصری تئوری شعور را در کتاب یک کوآنتوم عرفان درمان،بیان کرده است.(1)
طاهری مدعی است عرفان حلقه، توانایی جوابگویی به سوالات در مورد چرایی هستی را دارد. در حالی که طاهری مطالبی از مکاتب مختلف جمع آوری کرده و به اسم یک نظریه جدید منتشر می کند. حتی در توضیح و تبیین کلید واژه های اصلی عرفان حلقه هم ناتوان است و عباراتی مجمل و مبهم دارد. مثلاً نتوانسته است نحوه اتصال، هستی شبکه شعور و... را کامل تبیین کند و هر کجا که نقد و اشکالی وارد است را با مثال هایی سعی می کند پاسخ دهد که راه به جایی نمی برد.

طاهری در تعریف اتصال می گوید: «منظور از اتصال در فرادرمانی، برقراری نوعی ارتباط است که هیچ تعریف دقیقی ندارد.»(2)
مجری برنامه پرگار از طاهری می پرسد: «فرق عرفان حلقه با سایر عرفان ها در چیست؟ طاهری می گوید فرقش در عمل است. موفقیت عرفان حلقه در این است که می تواند آن را بچشد(تجربه کند) و بعد تصمیم بگیرد.»
این در حالی است که اولاً همه نتیجه عملی این عرفان را ندیدند، افراد زیادی که در جلسات طاهری شرکت کردند مدعی هستند که هیچ چیزی متوجه نشدند و شرکت در این جلسات را بیهوده می دانستند. بلکه بعضی آثار خیلی بدی از این مواجه عملی را تجربه کردند و برایشان آسیب زا هم بوده است.
در ثانی مگر بقیه عرفان ها می گویند ما فقط بحث نظری داریم و بحث عملی نداریم؟!!! همه عرفان ها مدعی هستند در بحث عمل سخنی برای گفتن دارند.

این برنامه طاهری در این شبکه ماهواره ای باعث شد خیلی از افراد محقق، پی به تفکرات بی پایه و اساس او ببرند. برنامه ای که برای معرفی او تدارک دیده شده بود بیشتر باعث تخریب او شد.

پی‌نوشت:
(1).محمود رضا قاسمی، راهنما شناسی در عرفان حلقه،ذکری، قم، 1395،ص 30، 31، 32
(2).محمد علی طاهری، انسان از منظری دیگر، نشر بیژن، تهران، 1388، ص 87.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.