پیرامون اپلیکیشن اهل بهاء

  • 1401/05/31 - 15:36
موضع تشکیلات بهائیت در قبال اپلیکیشن اهل بهاء نشان داد که این سازمان به تبعیت از پیشوایانش، نه تنها بهائیان را از شنیدن استدلال مخالفین نهی می کند، بلکه با دروغ و ایجاد هراس، پیروانش را از مراجعه به هر مبدأی که تحت نظارتش نباشد، باز می دارد! این در حالیست که بهائیت خود را پیام آور آزادی اندیشه می داند!
تعالیم بدیع بهائیت, دروغ تحری حقیقت, مجازات طرد در بهائیت

کانال های تشکیلات بهائیت اپلیکیشن اهل بهاء را جاسوسی و نسبت به آن ایجاد هراس کردند تا ثابت کنند که تمام رسانه های بهائی که ظاهراً مستقل هستند، تحت نظارت مستقیم تشکیلات بهائی قرار دارند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تشکیلات بهائیت نرم افزای بهائی با عنوان «اهل بهاء» را ساخت حکومت ایران برای جاسوسی از بهائیان معرفی و از نصب آن بر تلفن همراه اتباعش به شدت نهی کرد.

از این رو در یکی از پیام هایی که در کانال های تشکیلات بهائیت با بدافزار معرفی کردن این اپلیکیشن، مدعی این قبیل اقدامات مخرب آن بر تلفن همراه بهائیان شده است: «۱. ارسال موقعیت دقیق مکانی شما در هر لحظه (مسیر حرکت شما در هر لحظه بر روی نقشه مشخص است.) ۲. ارسال تمام شماره های ذخیره شده در گوشی شما شامل نام، شماره تلفن، آدرس، ایمیل. ۳. ارسال تمامی پیامک های گوشی شما، چه پیامک های فعلی و چه پیامک هایی که بعد از نصب این برنامه به شما می‌رسد. ۴. ارسال تمامی تماس های شما. ۵. ارسال لیست تمام برنامه هایی که بر روی گوشی نصب دارید. ۶. امکان ارسال تمام دستوراتی که از راه دور توسط فرستنده برای گوشی شما ارسال می شود. ۷. امکان دریافت و نصب فایل‌های آلوده دیگر ۸. اجرای مجدد کلیه کارهای بالا در بازه های زمانی مشخص و ارسال اطلاعات برای سازنده برنامه.»(1)

اما در پاسخ به جوسازی کانال های تشکیلات بهائیت در خصوص نرم افزاری که تحت نظارت و با مجوز سازمان بهائیت ساخت و منتشر نشده، می گوییم:

اول: تشکیلات بهائیت که عمده کانال های تبلیغی، تبشیری و ضدحکومتی بهائی را شخصی معرفی می کند تا از هرگونه پاسخگویی بری باشد، با این موضع گیری نشان داد که کوچک ترین حرکت بهائیان در ایجاد رسانه، ساخت برنامه و... را تحت نظارت خود دارد. لذا ادعای شخصی و غیرسازمانی بودن سایت ها، کانال ها و گروه های بهائی، چیزی جز دروغ تشکیلات بهائیت نیست!

دوم: لازمه تحقق نظارت هایی که تشکیلات بهائیت مدعی شد با نصب این نرم افزار برای پیروانش توسط حکومت ایران ایجاد می شود این است که وزارت اطلاعات برای رصد هر بهائی یک نیرو بگمارد! اما کدام عقل سلیمی می پذیرد که وزارتخانه ای که برآورد می شود 30 هزار نیرو داشته باشد، برای بهائیتی که ادعا می شود 300 هزار عضو دارد، این تعداد نیرو مأمور کند؟! مگر آنکه وزارت اطلاعات کارکنانش را 10 برابر کند و کلیه امور محوله را بر زمین بگذارد تا صرفاً فقط بهائیان ایران را رصد کند!

پس تشکیلات بهائیت با دور نگه داشتن پیروانش از مراجعه به گروه ها و برنامه هایی که تحت نظارت ندارد، هدفی جز ایجاد ترس کاذب برای پیروانش و دور نگهداشتن آنان از استقلال اندیشه ندارد!

سوم: تشکیلات بهائیت با موضع گیری خود در برابر این برنامه نشان داد که در دور نگاه داشتن بهائیان از حقیقت، با بیانی متفاوت همان سیاست پیشوایان خود را دنبال می کند. همان پیشوایانی که سخن مخالفین خود را همچون سم مهلک، مسموم دانسته و پیروانشان را به شدت از شنیدن و مطالعه آن نهی می کردند: «جمیع اَحباء الله لازم است که از هر نفسی که رائحه بغضاً از جمال عِزِّ أبهی ادراک نمایند، از او احتراز جویند؛ اگر چه به کُلّ آیات ناطق و به کُلّ کتُب تمسک جوید...، چه که نَفَسِشان مثل سَمّ سرایت کننده است.»(2)

در واقع تشکیلات بهائیت پیروانش را به دوری از هر سخنی که در چهارچوب و تحت نظارتش منتشر نشود دعوت کرده و پیروانشان را به تقلیدی کور از خود فرا می خواند. تقلید کوری که ظاهراً در اولین تعلیم بهائیت با شعارِ تحری و جستجوی آزادانه حقیقت از آن نهی شده بود: «اول تعلیم حضرت بهاءالله تحرّی حقیقت است. باید انسان تحرّی حقیقت كند و از تقالید دست بكشد.»(3)

چهارم: جالب است بدانیم این سخن تازگی ندارد و کانال های بهائی پیش تر نسبت به عضویت در گروه های تلگرامی غیربهائی نیز به پیروانش هشدار هک داده بود و با ایجاد ترس کاذب، پیروانش را از حقیقت جویی دور نگاه می داشت!(4)

آری؛ تشکیلات بهائیت بر خلاف شعارهای حقیقت جویی که سر می دهد، تلاش دارد تا پیروانش را در محیط بسته اطلاعاتی نگه دارد و به قول پیامبرنمای بهائی، غیر او را نبینند و نشنوند: «کُور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوی و جاهل شو تا از علمم نصیب بری...»(5)

پی‌نوشت:
(1). به نقل کانال های تبلیغی تشکیلات بهائیت.
(2). اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، بی جا: موسسه ملی مطبوعات امری، بی‌تا، باب 70، ص 450.
(3). عباس افندی، خطابات، آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، 127 بدیع، ج 2، ص 144.
(4). جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: ایجاد هراس از پژوهشگران بهائی!
(5). حسینعلی نوری، کلمات مکنونه فارسی، برگرفته از سایت کتابخانه بهائی، ص 11.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.