قانون جذب و جادوگری

  • 1401/05/23 - 11:01
مروجان قانون جذب، بر قدرت ذهن و قدرت خلق و تلقین تاکید دارند، وقتی ما به قرآن کریم رجوع می کنیم، می بینیم در داستان فرعون و حضرت موسی (ع) جادوگران چوب ها و طناب هایی را بر زمین انداختند و با جادوگری باعث شدند مردم فکر کنند که این اشیا بی جان تبدیل به مار شده و حرکت می کنند.
معنویت روانشناختی، قانون جذب، جادوگری، راز، راندا برن

در آیین جادوگری اصلی به نام تشابه داریم که می گوید با انجام یک کار شما شبیه آن کار را فرا می خوانید که امری غیر اثبات شده است. در جادوگری بر قدرت خیال، خیلی تاکید می شود که هر دو مباحث در قانون جذب مطرح است و البته نکته مهم اینکه قانون جذب با غلو و بزرگ نمایی یک کار تخصصی را عمومی تجویز می کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ قانون جذب یکی از خرافاتی است که بسیار در جامعه رواج دارد و مطلب یا کاری که خیلی شایع باشد و عمومیت پیدا کند خودش باعث ترویج بیش از پیش می شود. آنچه از آموزه های قانون جذب برداشت می شود این است که هر آن چه را تصور کنی سپس باورش کنی و در نهایت تجسم کنی عین آن چیز متصور برایت محقق می شود. در کتاب راز می خوانیم: «هر چیز را در ذهنت مجسم کنی، آن را در دست هایت خواهی داشت.»(1)

نکته قابل تأمل این که مروجان قانون جذب، از جمله راندا برن بر قدرت ذهن، قدرت خلق و تلقین تاکید دارند. وقتی ما به قرآن کریم رجوع می کنیم می بینیم در داستان فرعون و حضرت موسی (علیه السلام)، جادوگران چوب ها و طناب هایی را بر زمین انداختند و با جادوگری باعث شدند مردم فکر کنند که این اشیاء بی جان تبدیل به مار شده و حرکت می کنند. در سوره مبارکه طه آمده است: «قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ.(طه/66) موسی گفت: شما اول بساط خود درافکنید، (آنها بساط خویش افکندند) که ناگاه در اثر سحر آنان ریسمانها و چوب هاشان پنداشتی در نظر به جنبش و رفتار آمد.» وقتی ساحری ریسمان ها و طناب ها را انداختند به علت سحری که کردند مردم خیال کردند که آنها زنده و حرکت می کنند.

جادوگران به سبب قدرت های جادویی و نفسانی که بر اثر ریاضت، تمرین و انجام سنت های جادوگری به دست آورده بودند توانستند بر خیال ذهنی مردم اثر بگذارند. در قانون جذب هم تکیه بر خیال و قدرت ذهن است و این ارتباط با جادوگری خود باعث می شود که دست به عصا راه برویم و احتیاط کنیم. وقتی فضای تلقین و هیجانی در یک محیط بالا می رود، باعث می شود قوه تعقل به حاشیه برود و قوه خیال، شروع به فعالیت کند و غیر واقع را واقع نماید، که جادوگران هم از همین کارکرد استفاده کردند و بعلاوه قدرت نفسانی شیطانی خود را همراه کردند.(3)

قابل توجه است که منشی «آلیستر کرولی» جادوگر مشهور انگلیسی به نام «اسراییل» در مورد قانون جذب کتابی نوشته است. باید دانست یک ارتباطی بین قانون جذب و سحر وجود دارد به این بیان که جادوگران قانونی به نام تشابه دارند که می گویند هر کاری مشابه خود را جذب می کند لذا توصیه می کردند که هنگام کشاورزی برای داشتن محصول خوب، اعمال جنسی را در روی زمین انجام دهند تا باروری جنسی، باروری کشاورزی را جذب کند. البته جادو کلاً با خرافات عجین است و این مطلب اثبات نشده است اما ترویج چنین باوری در لباس مثبت اندیشی و روانشناسی زرد که مورد اقبال مردم است قابل توجه و زنگ خطر است.

البته آنچه امروزه به عنوان قانون جذب گفته و تبلیغ می شود خیلی فراتر و وسیع تر از پیشینه آن در آیین جادوگری است. مروجان قانون جذب، فعالیت و امری که کار افراد خاص و متخصص در حیطه جادوگری بوده را برای عموم مردم توصیه می کنند و مدعی خلق و ایجاد واقعیت هایی بر اثر قدرت ذهن هستند که خود اهل جادو و سحر این چنین ادعایی نداشتند. مشهور است که هر چقدر دروغ بزرگتر باور کردنش ساده تر است؛ آن ها خرافه و دروغی را پروش می دهند و با روش های مختلف تبلیغ می کنند. پس تلقین باعث باور می شود و تلقین مدام به مرور باعث باوری جازم می شود.

پی نوشت:

1. راندا برن، راز، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، پیکان، 1386، ص 31.
2. نَفس تدبیر بدن را برعهده دارد وقتی با ریاضت و تمرین قوی شد قدرت تدبیرگری اش زیاد می شود و می تواند بر اشیا وموجودات دیگر هم اثر بگذارد به عنوان مثال به نظر می آید توقف قطار در حال حرکت توسط مرتاض هندی از این قسم باشد.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.