جنس حامیان و مخالفان بهائیت در کمیسیون لجنه 1347

  • 1401/03/31 - 08:18
پر واضح است که فرقه بهائیت نزد کشورهایی که در ایجاد و امتداد مسیر آن نقش داشته و دارند، قابل احترام باشد. وقتی جنس حامیان بهائیت و احترام گذارندگان به آن، کشورهای ستمگر و سلطه گر باشند، همان می شود که ملت آزادی خواه و ستمدیده از استعمار (مثل ایران)، از بهائیت بیزار باشد.
جاسوسی بهائیت استعمار, بهائیت در اسناد ساواک, بهائیت ایران

در جلسه سال 47 تشکیلات بهائیت در شیراز، جنس حامیان بهائیت، کشورهای استعمارگر فرانسه، انگلیس، آمریکا، شوروی و اسرائیل معرفی و این فرقه نزد ایرانی ها بی ارزش معرفی شد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا به گزارش سازمان اطلاعات ساواک، جلسه کمیسون نشر نفحات البهاء در تاریخ 1347/5/22 با حضور اعضای تشکیلات بهائیت در شیراز برگزار شد. از نکات جالب توجهی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، اشاره به جنس حامیان و مخالفان فرقه بهائیت است. چنان که در این گزارش، بهائیت برای ایرانی ها منفور و غیرقابل احترام و برای جنس کشورهای استکباری و دشمنان ایران، نظیر انگلیس، شوروی، اسرائیل فرانسه و... قابل احترام معرفی شده است: «از ساعت ۳ بعد از ظهر مورخه 1347/5/22 کمیسیون لجنه نشر نفحات اله ناحیه ۶ بهائیان خیابان نادر در سعدی منزل حمید فهندژ تشکیل گردید. در این کمیسیون سرهنگ رضا قلی اقدسی به شرح زیر صحبت نمود... ایرانی‌ها برای دیانت بهایی احترام قائل نمی‌شوند. ولی به جمال مبارک قسم دولت انگلیس، شوروی، اسرائیل فرانسه و غیره احترام قابل ملاحظه ای به دین بهایی قائل می شوند...»[1]

اما در ادامه خوب است تا نکاتی در خصوص اعتراف تشکیلات بهائیت به جنس حامیان و مخالفانش را با یکدیگر بررسی کنیم:

اول: پر واضح است که تشکیلات بهائیت نزد کشورهایی که در ایجاد و امتداد مسیر آن نقش داشته و دارند، قابل احترام باشد. همان روس تزاری که پیامبرنمای بهائیت عامل نجات جان خود از ارتکاب اعمال تروریستی در ایران را امپراطوریش می دانست: «قَد نَصَرَنِی أحَد سُفَرائِکَ إذَا کُنتَ فِی السِّجن تَحتَ السّلاسِلَ و الأغلَال... [2]؛ (ای پادشاه روس!) یکی از سفرای تو، هنگامی که من در زندان و در زیر زنجیرها بودم، مرا یاری کرد...».

همان فرانسه ای که از تعالیم سلطه پذیری و استعمارپسند تشکیلات بهائیت برای سرکوبِ فکری آزادی خواهان در مستعمرات خود استفاده می کرد و به اعتراف عبدالبهاء: [3] همان انگلیس جهان خواری که عبدالبهاء جان خود را مدیون آن بود. [4] عبدالبهائی که در زمینه سازی اشغالگری انگلیس، با تأمین آذوقه ارتش مهاجم آن در نواحی فلسطین، مستقیماً نقش ایفا کرد.[5]

همان آمریکایی که پیشوایان بهائیت آن را صلح طلب و نجیب خواندند [6] و امتداد مسیر خود را مرهون حمایت های بی دریغش هستند![7]

همان اسرائیلی که تشکیلات بهائیت با دلّالی و زیرکی در تشکیل و اشغالگری آن نقش ایفا کردند،[8] در مقابل نیز از حمایت های بی دریغ آن برخوردار شدند.

دوم: وقتی پیامبرخوانده بهائیت حقوق بگیراستعمار باشد [9] باید هم پیروانش به نمک گیری و قابل احترام بودن خود برای استعمار و استکبار افتخار کنند. همان استعمارگران حامی تشکیلات بهائیت که فرانسه اش تاریخ سیاهی در آفریقا رقم زد و دشمن شماره یک مسلمانان و آفریقایی تبارها بوده است. انگلیس جنایت کاری که افتخاردار عنوان روباه پیر استعمار و نسل کش بزرگ ایرانیان است. روس هایی که عامل اشغال و تکه تکه کردن ایران بودند و اسرائیلی که تنها رژیم آپارتاید دنیاست و به کودک کشی شهرت دارد! پس همان بهتر که دول استعمارگر و دارای سلاح های کشتار جمعی، برای تشکیلات بهائیت احترام قائل شوند.

سوم: وقتی جنس حامیان بهائیت و احترام گذارندگان به آن، کشورهای ستمگر و سلطه گر باشند، همان می شود که ملت آزادی خواه و ستمدیده از استعمار، مثل ایران، از بهائیت بیزار باشد. البته بیزاری ملت مسلمان ایران از فرقه استعماری بهائیت، منافاتی با رعایت حقوق قانونی هم وطنان فریب خورده بهائی ندارد؛ چنان که همواره سیره مردم مسلمان ایران چنین بوده است.

در این صورت چه جای اعتراض است که بهائیت نزد ایرانیان منفور باشد و مورد احترام کشورهای نامبرده قرار گیرد؟! آیا بهتر نیست تشکیلات بهائیت به جای آنکه گوید ایرانی ها قدر بهائیت را نمی دانند، اعتراف کند که ایرانی ها آن را می شناسند؟!

پی‌نوشت:
[1]. تصویر سند ساواک از کمیسیون لجنه نشر نفحات اله، مورخه 1347/5/22.
[2]. علاءالدين قدس جورابچی، بهاءاللّه موعود کتابهای آسمانی، ص 203.
[3]. ر.ک: اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی‌جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 122 بدیع، ج 9، صص 47-48.
[4]. ر.ک: شوقی افندی، قرن بدیع، ترجمه: نصرالله مودت، بی‌جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 122 بدیع، صص 297-296.
[5]. The Chosen Highway، Lady Blomfield, George Ronald Pub, 2007, P 201.
[6]. ر.ک: ج ای اسلمنت، بهاءالله و عصر جدید، ترجمه: رحیمی، الهی و سلیمانی، برزیل: منشورات دارالنشر البهائیه، 1988 م، ص 271.
[7]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: عادت سالانه آمریکا / قطعنامه کنگره در حمایت از بهائیان ایران!
[8]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: دلّالی بهائیان در خرید زمین برای یهودیان!
[9]. ر.ک: حسینعلی نوری، مجموعه الواح مبارکه، ص 159-158.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.