شاه نعمت الله ولی و مذهب او

  • 1400/07/22 - 11:25
فرقه دراویش نعمت‌اللهی گنابادی ادعا می‌کنند که تمام اقطاب و مشایخ ذکر شده در سلسله آن‌ها که به ائمه اطهار (علیهم السلام) منتهی می‌شود، همگی از شیعیان هستند. درحالی‌که موسس این سلسله، شاه نعمت الله ولی در رساله خود، ابوبکر را خلیفه اول و جانشین رسول خدا (ص) می‌داند و مذهب اهل سنت را نزدیک‌ترین راه به خدا می‌داند.
مقاله در مورد شاه نعمت الله ولی و مذهب او

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شاه نعمت الله ولی و مذهب او : فرقه دراویش نعمت‌اللهی گنابادی ادعا می‌کنند که اصل و حقیقت تشیع نزد آن‌هاست و مدعی‌اند که تمام اقطاب و مشایخ ذکر شده در سلسله آن‌ها که به ائمه اطهار (علیهم السلام) منتهی می‌شود، همگی از شیعیان هستند.[1] اما یکی از پژوهشگران تاریخ و ادبیات فارسی خط بطلانی بر این ادعا کشیده است و شاه نعمت‌الله ولی مؤسس فرقه دراویش نعمت‌اللهی را از اهل‌سنت دانسته است. وی در کتابی که در شرح و احوال شاه نعمت‌الله ولی به نگارش درآورده است می‌نویسد: «در رساله "تحقیق الاسلام" که مانند رساله پیشین (فضائل صحابه) تنها در نسخه خطی ملک جزو رسائل شاه ولی به شمار آمده و بر اثر تعصبات مذهبی از مجموعه‌های خطی که در عهد صفوی و ادوار بعد در ایران کتابت یافته, حذف گردیده است و طبعاً در نسخ چاپی نیز یافت نمی‌شود. در باب حقانیت مذهب تسنن و رجحان آن بر سایر مذاهب و ادیان و نیز امامت خلفای اربعه صریحاً چنین آمده است: ... نزد ارباب بصائر مقرر است که اقرب طرق و انور سبل, طریق اهل سنت و جماعت است.
این است طریق آشنائی ره رو تو اگر رفیق مائی
و باید که از مذاهب باطله که اهل حق بر ابطال آن متفق‌اند احتراز نمائی... قدری به‌قدر, معتزله معزوله رؤیت حق را در آخرت انکار کنند و قرآن را مخلوق خواندند و قرآن کلام قدیم اوست و غیر مخلوق.... و عشره مبشره رضی الله عنهم اهل بهشتند و امام حق بعد رسول امیرالمومنین ابابکر است و امامت او ثابت است به اجماع امت و بعد از او امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه و بعد از او امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه و بعد از او امیرالمؤمنین و امام المتقین علی کرم الله وجهه... ابوبکر افضل اصحاب فرمود ولی ختم امامت بر علی بود.» [2]

شاه نعمت‌الله ولی در این سخنان مذهب اهل سنت را نزدیک‌ترین و نورانی‌ترین راه به خدا می‌داند و دیگر مذاهب، ازجمله مذهب تشیع را باطل می‌شمارد. قرآن را مخلوق نمی‌داند بلکه آن را قدیم دانسته درحالی‌که شیعه چنین دیدگاهی ندارد. شاه نعمت‌الله ولی عشره مبشره را اهل بهشت خوانده است درحالی‌که دشمنی آن‌ها با امیر المومنین علی (علیه السلام) شهره آفاق است. همچنین حق خلافت را بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) به ابوبکر و عمر و عثمان می‌دهد.

همچنین در اشعارش نیز تعصب خود نسبت به حقانیت خلافت برای خلفا را نشان داده و می‌سراید:
ره سنی گزین که مذهب ماست ورنه گمگشته ای و در خللی
رافضی کیست دشمن بوبکر خارجی کیست دشمنان علی
هر که او چهار دارد دوست امت پاک, مذهب است و ولی
دوستدار صحابه‌ام به تمام یار سنی و خصم معتزلی [3]

پی‌نوشت:
[1]. هیأت تحریریه کتابخانه صالح، یادنامه صالح، انتشارات حقیقت، مجموعه محبوب، شماره 4، چاپ دوم، 1380، ص 510
[2]. شاه نعمت‌الله ولی، رساله تحقیق الاسلام، متعلق به کتابخانه ملک، شماره 4262
[3]. همان، دیوان شاه نعمت‌الله، مقدمه محمود عباسی، نشر فخر رازی،  ص 262

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.