سوم اسفند، روز درویش (شناسی)!

  • 1399/12/03 - 10:41
منش تابنده به عنوان رهبر فکری و معنوی دراویش که اطاعت از وی را فرض می‌دانند، در بروز و ظهور جریان افراطی به نام مجذوبان نور و رقم خوردن رفتارهایش، اثرگذار بوده است؛ چنانچه بر دورنمای فرقه نیز تاثیر گذاشت و امروز پس از یک سال از مرگ تابنده، اوضاع فرقه‌ی گنابادیه آشفته تر از همیشه بوده و تفرقه و چندگانگی در آن موج می‌زند.
روز درویش

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سوم اسفند 1387، نورعلی تابنده در سخنانی این روز را به نام روز درویش نام‌گذاری کرد. رفتارهای متناقض تابنده در قبال مداخله در حوزه سیاست، بر خلاف ادعای عدم مداخله درویشی‌گری در سیاست، با سخنان تحریک کننده‌اش، مجموعه وقایعی محوری را در فرقه گنابادیه موجب شد.
نگاهی به بارزترین نمودهای سبک رفتاری متناقض وی؛
سخنان تحریک آمیز او درباره تخریب خانقاه‌های قم و بروجرد، ابداع و تایید روز «درویش» سوم اسفند ۹۷، شهادت خواندن مرگ عناصر اغتشاش‌گر غائله شهرستان کوار، تاکید بر مداخله مستقیم دراویش در عرصه‌ی سیاست در انتخابات ۸۸ با حمایت از مهدی کروبی از سران فتنه، اشاره به حادثه مسجد ضرار و حمایت از آتش افروزان مساجد در دی ماه ۹۶،  پشتیبانی از متحصنان ندامتگاه اوین، سکوت و تایید ضمنی لشکرکشی خیابانی چهارم بهمن دراویش مقابل منزل قطب و در نهایت، عدم واکنش به‌موقع نسبت به اقدامات افراطیون مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران، که منجر به فاجعه‌ی دردناک شهادت جمعی از جوانان کشور در خیابان گلستان هفتم شد. وی پس از این حادثه از دراویش خواست تا در مقام دفاع، هر چه می‌خواهند انجام دهند!
اغلب موارد، به ویژه آخرین واقعه، کار را به جایی رسانده که او را به اتخاذ موضعی صریح برخلاف رویه پیشین خویش واداشته است. بیانیه‌های اول و دوم اسفندماه ۹۶، آشکارترین وجه این مسئله است که بررسی محتوایی آن‌ها نیز حکایت از همین تغییر روش دارد.
هر چند، نتیجه فضاحت بار این دوگانگی‌ها، هزینه سنگینی برای فرقه گنابادیه در پی داشت، به گونه‌ای که تابنده از سال ۹۶ تا آخر عمر به طور آشکار از مواضع تند و تیز پیشین خود، قدری تنزل کرد و با احتیاط مضاعف و به اصطلاح دست به عصا پیش می‌رفت. البته چاره‌ای جز این نداشت، چرا که پیامدهای گلستان هفتم برای شخص وی، جایگاه قطبیت، فرقه گنابادیه و حتی مرام درویشی، به حدی مخرب بود که تا مدت‌ها، نه تنها، او که نسل‌های بعد از تابنده نیز باید تلاش کنند تا قدری از داغ این ننگ، کاسته شود.
به هر روی، غرض آنکه منش تابنده به عنوان رهبر فکری و معنوی دراویش که اطاعت از وی را فرض می‌دانند، در بروز و ظهور جریان افراطی به نام مجذوبان نور و رقم خوردن رفتارهایش، اثرگذار بوده است؛ چنانچه بر دورنمای فرقه نیز تاثیر گذاشت و امروز پس از یک سال از مرگ تابنده، اوضاع فرقه‌ی گنابادیه آشفته تر از همیشه بوده و تفرقه و چندگانگی در آن موج می‌زند.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.