واقعیت فداکاری در بهائیت!

  • 1397/07/22 - 15:10
بهائیان مدعی‌اند که پیشوایان ما، نه تنها به برابری انسان‌ها فرمان داده که حتی بهائیان را به فدا کردن جان و مال خود برای دیگران امر کرده‌اند. اما بر خلاف شعارهای فریبنده‌ای که عبدالبهاء به پدرش نسبت داده، جناب بهاء نه تنها گذاردن نام انسان را بر مخالفینش صحیح ندانسته، بلکه پیروانش را به خشونت علیه غیربهائیان ترغیب کرده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مبلّغ بهائی با یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، موضوع برابری و فداکاری بهائیان را از نگاه پیشوایان بهائی، مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پژوهشگر: چرا بر خلاف شعارهای نوع‌دوستی بهائیت، پیشوایان بهائی نسبت به مخالفینشان دیدگاه تندی داشته‌اند.
مبلّغ بهائی: چطور چنین ادعایی مطرح می‌کنید در حالی که پیشوایان ما، نه تنها به برابری تمامی انسان‌ها فرمان داده که حتی بهائیان را به فدا کردن جان و مال خود برای دیگران امر کرده‌اند؛ همچنان که عبدالبهاء گفته است: «از جمله تعاليم بهاءالله مواسات (: برابری) بين بشر است و اين مواسات أعظم از مساواتست و آن اينست كه انسان خود را بر ديگری ترجيح ندهد بلكه جان و مال فدای ديگران كند».[1]
پژوهشگر: خُب این یک شعار تبلیغاتی هست که عبدالبهاء برای جذب افراد، به پدرش نسبت داده، اما باور واقعی پیامبرخوانده‌ی بهائی، چیز دیگری است!
مبلّغ بهائی: مگر بهاءالله باوری غیر از این گفته دارند؟!
پژوهشگر: بله، بر خلاف شعارهای فریبنده‌ای که عبدالبهاء به پدرش نسبت داده، جناب بهاء نه تنها گذاردن نام انسان را بر مخالفینش صحیح ندانسته [2]، بلکه پیروانش را به خشونت علیه غیربهائیان ترغیب کرده است: «أنتُم یا أحِبَاءَالله کُونُوا سَحَابَ الفَضل لِمَن آمَنَ بِاللهِ و آیاتِه و عَذاب المَحتُوم لِمَن کَفَرَ بِاللهِ و أمرِه [3]؛ ای بهائیان! بر مؤمنین به خدا و آیاتش (: بخوانید بهائیان) اَبر رحمت، و بر منکرین و مخالفین، عذاب حتمی باشید».

پی‌نوشت:
[1]. عباس افندی، مکاتیب، مصر: فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، ج 3، ص 107.
[2]. حسینعلی نوری، بدیع (در جواب اسئله قاضی)، چاپ سنگی از روی نسخه‌ی خطی، کاتب: حرف الزاء، ربیع الاول، ص 140.
[3]. حسینعلی نوری، مجموعه الواح مبارکه، مصر: بی‌نا، 1978 م، ص 216.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.