بدی‌هایت را به آغوش بکش!

  • 1397/06/19 - 17:23
کمال الهی در پذیرش بدی و خوبی، هردو از جانب خداست. دونالد والش از این اصل با تعبیر دوگانگی ربانی یاد می‌کند. در این دیدگاه، انسان کامل انسانی است که بدی‌هایش را مانند خوبی‌هایش به آغوش بکشد و بپذیرد و هیچ وقت احساس گناه به خود راه ندهد؛ زیرا بدی‌های درونش را نشأت گرفته از بعد تاریک الهی می‌بیند!

تفکر نوین سعی دارد با نظریه‌پردازی‌های هستی شناختی، نوعی جهان‌بینی نوین را ارائه دهد؛ البته با رویکردی محافظه‌کارانه سعی دارد گزاره‌های دینی را نیز با اصول خویش به اثبات برساند. کنار هم قرار دادن الهیات توحیدی در کنار باورهای شرک‌آلود و تبیین خرافات کهن در این نظامِ باوری، محصول تمدن عصر جدید می‌باشد. یکی از اصول این جنبش، القای یک بینش الهیاتی با نام «حضور مطلق» می‌باشد.[1] این اصل بیانگر تصویری دوگانه از خدا است.
کمال الهی در پذیرش بدی و خوبی، هردو از جانب خداست. دونالد والش از این اصل با تعبیر دوگانگی ربانی یاد می‌کند. در این دیدگاه، انسان کامل انسانی است که بدی‌هایش را مانند خوبی‌هایش به آغوش بکشد و بپذیرد و هیچ وقت احساس گناه به خود راه ندهد؛ زیرا بدی‌های درونش را نشأت گرفته از بعد تاریک الهی می‌بیند![2]

پی‌نوشت:

[1]. به سوی یک دین جهانی، مظاهری سیف، صهبای یقین، قم، ص 81.
[2]. نگاهی متفاوت به افکار نیل دونالد والش، حسن زاده، صهبای یقین، قم، ص 177.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.