اشراق خاوری و لاپوشانی خشونت و حقیقت‌ستیزی باب!

  • 1397/02/13 - 10:24
یکی از مبلّغان سرشناس بهائی به نام اشراق خاوری، حکم غیرعقلانی جناب باب مبنی بر سوزاندن تمامی کتاب‌ها را منکر شده است. این در حالیست که این حکم صراحتاً در کتاب بیان مورد تأکید قرار گرفته است؛ تا جایی که حتی عباس افندی نیز از احکام باب این‌گونه یاد می‌کند «در یوم ظهور حضرت اعلی منطوق بیان، ضرب اعناق و حَرق کتُب و... بود».

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله احکام خشونت‌آمیز و غیرعقلانی که توسط علی‌محمد شیرازی (پیشوای بابیت و مبشّر فرقه‌ی ضالّه‌ی بهائیت)، صادر شده است؛ حکم او به سوزاندن تمام کتاب‌ها بوده است. این در حالیست که یکی از مبلّغان سرشناس بهائی به نام اشراق خاوری، این حکم غیرعقلانی جناب باب را منکر شده و مدعی می‌شود: «مثلاً می‌گویند باب در کتاب بیان دستور داده که همه‌ی کتاب‌های آسمانی قبل از بیان را بسوزانند و محو کنند... بیانات حضرت باب اعم از بیان و غیره، یک‌جا را به ما نشان بدهید که باب گفته باشد قرائت کتب آسمانی قبل حرام است و باید آن‌ها را سوزانید و محو کرد».[1]
اما جالب است بدانیم این مبلّغ سرشناس بهائی، در حالی از این حکم غیرعقلانی علی‌محمد شیرازی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که جناب باب صراحتاً در کتاب بیان دستور داده است: «الباب السادس مِن واحد السادس فی حُکم مَحو کُلّ الکتُب کُلّها إلّا ما أنشئَت أو تنشی فی ذلک الأمر [2]؛ باب ششم از واحد ششم در نابودی تمامی کتاب‌ها، تمامی‌شان، مگر کتاب‌هایی که در راستای امر بابیت نگاشته شده و یا شود».
آری؛ این مبلّغ سرشناس بهائی در حالی این حکم غیرعقلانی علی‌محمد شیرازی را منکر می‌شود که حتی عبدالبهاء نیز در خصوص احکام خشونت‌آمیز علی‌محمد شیرازی آورده است: «در یوم ظهور حضرت اعلی منطوق (کتاب) بیان، ضرب اعناق (زدن گردن‌ها) و حَرق کتُب و اُوراق (: سوزاندن کتاب‌ها) و هَدم بقاع (خراب کردن اماکن) و قتل عامِ إلّا مَن آمن و صدّق (غیر بابیان) بود».[3] و یا آن‌جا که عبدالبهاء، این‌گونه احکام علی‌محمد شیرازی را تشریح می‌کند: «از جمله احکام بیان ضرب اعناق اهل آفاق (تمام زمین) و حرق جمیع کتب (سوزاندن تمامی کتاب‌ها) و صحف و زبر و اوراق و فتح شرق و غرب و هدم بقاع مرتفعه. آیا این احکام در این عصر ممکن الوقوع است؟ لا والله، بلکه مستحیل و محال...».[4]

پی‌نوشت:
[1]. عبدالحمید اشراق خاوری، اقداح الفلاح، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 130 بدیع، ج 1، صص 199-198.
[2]. علی‌محمد شیرازی، بیان فارسی، نسخه‌ی بابیان، ص 198.
​[3]. عباس افندی، مکاتیب، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 2، ص 266.
[4]. عباس افندی، منتخباتی از مکاتیب، هوفمایم آلمان: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، 2000 م، ج 4، ص 221.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.