سیادت اکتسابی احمدالحسن

  • 1396/12/12 - 07:44
وقتی كه شخصی با خواب اصل و نسب‌دار می‌شود و ادعای امامت و قائميت و سفارت امام زمان (عليه‌السلام) را دارد، بايد هم همدست او بگويد، اثبات نسل امام مهدی قابل اثبات نيست و از مردم مخفی است. با اين دليل قوی! هركس می‌تواند ادعا كند هم سيد شده هم فرزند امام زمان (عج) و هم فرستاده‌ی امام زمان (عج) است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ناظم العقيلی شخصیت مرموز جریان یمانی می‌گويد: «مسأله اثبات نسب و نسل امام مهدی جز از طريق خداوند و خود امام مهدی امكان پذير نيست. چرا كه مردم از اين موضوع اطلاع ندارند و از آن‌ها مخفی می‌باشد.»[1] وقتی كه شخصی با خواب اصل و نسب‌دار می‌شود و ادعای امامت و قائميت و سفارت امام زمان (عليه‌السلام) را دارد، بايد هم همدست او بگويد، اثبات نسل امام مهدی (عج) قابل اثبات نيست و از مردم مخفی است. با اين دليل قوی! هركس می‌تواند ادعا كند هم سيد شده هم فرزند امام زمان و هم فرستاده‌ی امام زمان است؛ مانند ميرزا علی محمد باب مؤسس فرقه بابيه و بهائيت كه او هم سيد نبود اما عمامه مشكی می‌گذاشت. به همین خاطر با ادعاهای مشابه احمد، احمد بن اسماعيل كه به اين سادگی فرزند امام زمان شد و عده ای قبول كردند از ترس رقيبانی كه با همين روش ساده ممكن است ادعا كنند می‌گويد: «بعد كه من فرزند امام زمان شدم امام زمان هم عقيم شد و فرزندی بدنيا نمی‌آورد!»[2]

پی‌نوشت:

[1]. پاسخ‌های روشنگر، احمدالحسن، اصدارات انصار، ج1، ص 55.
[2]. همان، ص 90.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.