اهل حق وآیین زُروان

  • 1396/10/14 - 12:04
بعضی از سرسپردگان فرقه اهل حق با استناد به برخی از ابیات در متون کهن کلامی اهل حق، سعی در ایجاد ارتباط بین اهل حق و آیین زوران، دارند تا هر چه بیشتر بتوانند پیشینه اهل حق را طولانی نشان دهند و حال آنکه بنا بر متون اهل حق این رابطه بر اساس دونادون است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  بعضی از سرسپردگان فرقه اهل حق با استناد به برخی از ابیات در متون کهن کلامی اهل حق، مانند:
زُروان بیانی، زُروان بیانی
نه دوره‌ی وَرین زُروان بیانی
یعنی: زُروان بودم، در زمان‌های بسیار دور، من زوران بودم.سعی دارند بین اهل حق و آیین "زُوران" که یکی از کهن‌ترین ادیان ایران باستان قبل از زرتشت است، رابطه ایجاد کنند تا هر چه بیشتر بتوانند پیشینه اهل حق را طولانی نشان دهند. اما آنچه کلام یارسان به آن اشاره‌کرده است بر اساس رابطه دونی از زوران است نه اینکه ارتباط دینی و انشعابی بین اهل حق و دین باستانی زُروان وجود دارد زیرا وقتی‌که سرایندگان و بزرگان کلام یاری، به اعلام و شخصیت های تاریخی یا ادیان اشاره می‌کنند، بر اساس دونادون و گردش روح در بدن‌های مختلف است که دون گذشته خود را شخصیتی درگذشته معرفی می‌کنند.[ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، صص 41-38]      

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 41-38

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.