برخی از علل دوام سلسله‌های صوفیه

  • 1396/10/04 - 08:00
برخی از محققین علل دوام برخی از فرقه‌های صوفیه را حمایت حکومت‌های وقت و قبیلگی بودن و تعصب طرفداران ذکر کرده‌اند. با دقت در تاریخ سلسله‌های مختلف صوفیه در ایران و خارج از آن، این دو عامل به چشم می‌آید و از نمونه‌های بارزی که می‌توان برای آن نام برد، سلسله صوفیه گنابادیه است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- برخی عوامل در میان فرقه‌ها موجب می‌شود تا حیات آنها به درازا بکشد یا اینکه به مماتی زودرس دچار گردند. «اسپنسر علل دوام سلسله‌های تصوف در خارج از فلات ایران را در آن می‌داند که اولا مکاتیب صوفیه به وسیله حکومت‌ها تایید می‌شد و ثانیا ریشه قبیلگی و تعصب پیروان، آن را حمایت می‌کرد.»[نقد صوفی، ص 84] پس دو علت عمده و تاثیرگذار دوام فرقه‌های صوفیه خارج از فلات ایران وابستگی به حکومت و قبیلگی بودن آنهاست. این دو عامل در برخی از فرقه‌های صوفیه ایران نیز به چشم می‌خورد. زیرا همواره فرقه‌های صوفیه به خاطر در امان ماندن از آسیب حکومت‌ها سعی در جلب اعتماد حکام و پادشاهان داشتند تا جایی که برخی از صوفیه که شعار دوری از سیاست را سر می‌دادند، در امر سیاست داخل شدند و بیشتر صوفیان به خاطر دوام بیشتر سلسله، سعی داشتند اطرافیان خود را وارد در طریق خود کرده یا فرزندان خود را تحت تربیت مشایخ قرار می‌دادند تا ریاست فرقه از خانواده ایشان بیرون نرود. نمونه بارز قومیت‌گرایی در فرقه‌ها را می‌توان در فرقه صوفیه گنابادیه دید. در این فرقه اقطاب بصورت موروثی انتخاب شده و چندی است که قطبی خارج از خانواده سلطان محمد انتخاب نشده است. [ر.ک به: تاریخ سلسله‌های طریقه نعمت اللهیه در ایران] درنتیجه می‌توان این دو عامل را برای بیشتر فرقه‌ها نام برد.

پی‌نوشت:
یوسف‌پور محمدکاظم، نقد صوفی، روزنه، تهران، 1380، ص 84
همایونی مسعود، تاریخ سلسله‌های طریقه نعمت اللهیه در ایران، مکتب عرفان، 135

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.