چرا با گسترش جوامع انسانی هنوز اطلاعات زیادی از فرقه اهل حق در دسترس نیست؟

  • 1396/08/01 - 15:06
ز ویژگی‌‌های این فرقه این است که حتی‌الامکان عقاید و اطلاعات فرقه‌ای خود را از دیگران پنهان می‌دارند و برای نهادینه کردن اصل رازداری، یکی از اصول اعتقادی خود را پذیرفتن مسئله‌ای به نام «سرّ مگو» قرار می‌دهند.

پاسخ: به دو دلیل:
1. اصل رازداری به نام سرّ مگو: از ویژگی‌‌های این فرقه این است که حتی‌الامکان عقاید و اطلاعات فرقه‌ای خود را از دیگران پنهان می‌دارند و برای نهادینه کردن اصل رازداری، یکی از اصول اعتقادی خود را پذیرفتن مسئله‌ای به نام «سرّ مگو» قرار می‌دهند. این مسئله موجب شده تا این فرقه همچنان ناشناخته مانده و قضاوت دربارۀ آنان را با مشکل مواجه کند و موجب اختلاف نظر مراجع بزرگوار تقلید در این زمینه شود.
2. بیش از نود درصد کتاب‌‌های آنها به زبان شعر، مخصوصاً «کردی اورامی» می‌باشد. این مسئله موجب شده است تا اطلاعات چندانی از این فرقه در دست محققین و نویسندگان متون فرقه‌ای و ملل و نحل نویسان قرار نگیرد؛ چراکه فهم بسیاری از کلمات کردی اورامی، حتی برای کرد زبانان نیز مشکل می‌باشد، چه رسد به دیگران. از طرفی همین متون به شکلی رمزآلود نگاشته شده است که تنها کلام‌خوانان می‌توانند معنی و مفهوم آنها را تبیین و تفسیر کنند.

بازنشر