آیا تصوف همان اهل حق است؟ چه تفاوت هایی بین این دو فرقه وجود دارد؟

  • 1396/08/01 - 14:58
آیا تصوف همان اهل حق است؟ چه تفاوت هایی بین این دو فرقه وجود دارد؟در پاسخ باید بگوییم خیر. بلکه با هم تفاوت های اساسی دارند.

خیر. بلکه با هم تفاوت های اساسی دارند
•    کتاب‌‌های هر کدام کاملاً مستقل بوده و قابل ارجاع به یکدیگر نیست
•    . عبادتگاه‌‌‌های آنها متفاوت بوده و عبادتگاه اهل‌حق را «جمخانه» و عبادتگاه تصوف را «خانقاه» می‌گویند
•    روزۀ این دو فرقه با هم تفاوت دارد
•    برای تشرف به اهل حق مراسم سرسپردگی وجود دارد، عکس تصوف که «تشرف» وجود دارد و آداب کاملا متفاوت دارند
•    مؤسس اهل‌حق شخصی به نام «سلطان اسحاق برزنجی کرکوکی» است که در تصوف جایگاهی ندارد
•    شارب برای اهل‌حق دارای جایگاه بسیار بالایی است، اما در تصوف این گونه نیست
•    مراسمات مذهبی اهل حق با تصوف به طور کامل متفاوت است
•    نه اهل‌حق از بزرگان تصوف آن چنان نامی‌‌ می‌برند یا استنادی به آنها می‌کنند و نه صوفیه این کار را دربارۀ‌ اهل‌حق انجام می‏دهند
•    تصوف رهبران خود را «قطب» می‌نامند و اهل‌حق آنها را به نام «سید» می‌شناسند
•    شکل نذر و مراسم مربوطه در آیین اهل حق منحصر به فرد بوده و در هیچ فرقه ای یافت نمی شود
•    شاخه ها و دوده های اهل حق با تصوف فرق دارند
•    کتاب مقدس اهل حق با تصوف مشترک نیست
•    بزرگان این دو فرقه، مسلک همدیگر را یکی نمی دانند
•    همین که نام این دو مسلک یکی نیست، دلیل بر این است که این دو یکی به حساب نمی آیند

 

بازنشر