ابراز نگرانی بیت‌العدل از به خطر افتادن مشروعیت خود

  • 1396/05/12 - 18:53
عبدالبهاء در نظام تشکیلاتی پس از خود، به لزوم وجود دو رکن «بیت‌العدل و ولی‌امر» تأکید می‌کند. لذا پس از مرگ اولین و آخرین ولی‌امر بهائیت، بیت‌العدل حیفا، با بحران عدم مشروعیت خود روبه‌رو می‌شود. بیت‌العدل در یکی از توجیهات ساختگی‌اش، به جای ارجاع پیروان به نصوص پیشوایان بهائی، مشکلات روحانی را عامل انتشار عدم مشروعیت خود می‌داند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ همان‌گونه که دومین پیشوای بهائیت (عبدالبهاء) در الواح وصایای خود بر آن تأکید بسیار داشت، تشکیلات بهائی بر دو رکن «ولی‌امر و بیت‌العدل» استوار است. شوقی‌افندی نیز به محال بودن جدایی این دو رکن (و عدم مشروعیت هرکدام در نبود دیگری) تأکید می‌کند: «... انفصال رکنین نظم بدیع نیز از یکدیگر ممتنع و محال است».(​توقیعات مبارکه، ص 302)
پس از مرگ شوقی‌افندی (اولین و آخرین ولی‌امر مورد اتّفاق بهائیان)، همواره بیت‌العدل حیفا (اسرائیل) درصدد توجیه بحران مشروعیتی خود بوده است. بیت‌العدل در یکی از توجیهات ساختگی خود که در سال 2003 م، آن را انتشار داد؛ پس از تقسیم برجسته کنندگان عدم مشروعیت بیت‌العدل، به مخالفین داخلی و مغرضین خارجی، توجیه عجیبی ارائه می‌دهد.
بیت‌العدل حیفا به جای ارجاع پیروان به نصوص پیشوایان بهائی و درک حقیقت، مشکلات روحانی پیروان را عامل انتشار عدم مشروعیت خود معرفی می‌کند!(ترجمه‌ی نامه دارالتبلیغ بین‌المللی، 2003/3/11)

پی‌نوشت:
توقیعات مبارکه حضرت ولی امرالله خطاب به احبای شرق، لانگنهاین آلمان: لجنه نشر آثار امری به لسان‌های فارسی و عربی، 1992.
ترجمه‌ای از نامه‌ی دار التبلیغ بین‌المللی، مورخ 2003/3/11، خطاب به هیئت‌های مشاورین قاره‌ای در آمریکا، استرالیا و اروپا.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.