کفراهل قبله!

  • 1396/03/10 - 15:39
در تمامی مذاهب فقهی برای کسی‌که رو به قبله مسلمانان نماز گذارد، حکم اسلام قائل شده‌اند و او را هرگز کافر نمی‌دانند. این البته در مرام گروه‌های مسلح و تروریستی متفاوت است. ایشان در منظومه فکری خویش به دنبال بهانه‌ای هستند، تا دیگران را تکفیر کرده، بر آنان حکم کافر بار کنند. آن‌ها در این اندیشه به فتوای وهابیت استناد می‌کنند.

 یکی از اصول پذیرفته شده در فقه مذاهب، این است که وقتی کسی به سمت قبله نماز گذارد، هرگز نمی‌توان او را تکفیر کرد.
ابوعمرو عبدالحکیم حسان، از تئوریسین و نویسندگان فکری القاعده است. او در یکی از آثار خود با استناد به سخنی از عبدالرحمان بن حسن آل الشیخ از نوادگان محمد بن عبدالوهاب و مفتی عربستان، می‌گوید نباید پنداشت که کسی‌که اهل قبله است، هرگز کافر نمی‌شود. بلکه ممکن است کسی اهل قبله باشد و کافر شود. او می‌گوید: «آنان‌که معتقدند اهل قبله را نباید تکفیر کرد، سخت در اشتباه هستند.» (رسالة تارک الصلاة، ص25)

پی‌نوشت:

رسالة تارک الصلاة، ابوعمرو عبدالحکیم حسان،  ص25، به نقل از کتاب زادگاه تروریسم با اسناد معتبر، جمعی از نویسندگان، ص31، دارالاعلام، قم، 1395.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.