کتاب مقدس و اسفار گمشده

  • 1395/06/11 - 11:35
کتاب مقدس در طول تاریخ دستخوش تحریفات فراوانی قرار گرفته است؛ اگر چه این تحریفات به تناسب زمان و مکان با هم متفاوت بوده‌اند. تحریف کنندگان کتاب مقدس گاهی به حذف آیه و یا ترجمه‌ی نادرست اکتفا کرده و در برخی موارد که نشانه‌های آن در کتاب مقدس حاضر نیز وجود دارد، به حذف یک سفر، کتاب و رساله پرداخته‌اند.

پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب_ هم چنان که بسیاری از ماجراها و حوادث مهم و اساسی مسیحیت کنونی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، کتاب مقدس یهودیت و مسیحیت نیز سرگذشتی تیره و تاریک دارد. گواه این مطلب آیات فراوان موجود در کتاب مقدس کنونی است که خبر از یک واقعیت تلخ و البته مشکوک می‌دهد و همین واقعیت‌ها نشانگر تحریف گسترده‌ی کتاب مقدس است. در کتاب مقدس نشانه‌هایی است که از وجود کتاب‌ها و اسفار فراوانی صحبت می‌کند که در گذر زمان نیست و نابودشده و اثری از آن‌ها در کتاب مقدس حاضر نمانده است.

در سفر یوشع در مورد کتاب یاشر که در حال حاضر اثری از آن نیست چنین آمده است: «پس‌ آفتاب‌ ایستاد و ماه‌ توقف‌ نمود تا قوم‌ از دشمنان‌ خود انتقام‌ گرفتند. مگر این‌ در کتاب‌ یاشِر مکتوب‌ نیست‌ که‌ آفتاب‌ در میان‌ آسمان‌ایستاد و قریب‌ به‌ تمامی‌ روز به‌ فرو رفتن‌ تعجیل‌ نکرد.»[1] علاوه بر سفر یوشع در دوم سموئیل نیز به این کتاب اشاره‌شده و بخش‌هایی از آن بیان‌شده که نشان از اهمیت و جایگاه این کتاب داشته است: «و امر فرمود که‌ نشید قوس‌ را به‌ بنی یهودا تعلیم‌ دهند. اینک‌ در سِفْر یاشَر مکتوب‌ است: «زیبایی‌ تو ای‌ اسرائیل‌ در مکان‌های‌ بلندت‌ کشته‌ شد. جباران‌ چگونه‌ افتادند...»[2] به راستی کتاب یاشر اکنون کجاست و به چه دلیل در کتاب مقدس کنونی موجود نیست؟

در بخش اول تواریخ نیز در باره‌ی اسفاری صحبت شده که تاریخ و سرگذشت بنی‌اسرائیل در آن آمده است: «و اینک‌ امور اول‌ و آخر داود پادشاه‌ در سِفْرِ اخبار سموئیل‌ رایی‌ و اخبار ناتان‌ نبی‌ و اخبار جاد رایی‌، با تمامی‌ سلطنت‌ و جبروت‌ او و روزگاری‌ که‌ بر وی‌ و بر اسرائیل‌ و بر جمیع‌ ممالک‌ آن‌ اراضی‌ گذشت‌، مکتوب‌ است‌.»[3] در دوم تواریخ نیز علاوه بر اشاره به کتاب ناتان نبی از کتاب‌هایی چون اخیای شیلونی و یعدوی رایی صحبت شده و حال اینکه این کتاب‌ها نیز در کتاب مقدس کنون وجود ندارند: «و اما بقیۀ وقایع سلیمان از اول تا آخر آیا آنها در تواریخ ناتان نبی و در نبوت اَخِیای شیلونی و در رویای یعْدُوی رایی دربارۀ یرُبْعام بن نَباط مکتوب نیست؟»[4]

همچنین در بخشی دیگر از سفر دوم تواریخ در مورد کتابی با عنوان تواریخ اسرائیل و یهودا نیز نامی ذکرشده حال‌آنکه در کتاب مقدس حاضر اثری از آن سفر نیز وجود ندارد: «و بقیۀ وقایع‌ یوتام‌ و همۀ جنگهایش‌ و رفتارش‌، اینک‌ در تواریخ‌ پادشاهان‌ اسرائیل‌ و یهودا مکتوب‌ است‌.»[5] علاوه بر دوم تواریخ در سفر دوم پادشاهان نیز از سفر تواریخ ایام پادشاهان یهودا نام‌برده شده که در کتاب مقدس کنونی و در آثار مکتوب یهودیت و مسیحیت اثری از آن دیده نمی‌شود: «و بقیۀ اعمالی که آمون بجا آورد، آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟»[6] و در بخشی دیگر چنین آمده است: «و بقیۀ وقایع یهُویاقیم و هرچه کرد، آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان یهودا مکتوب نیست؟»[7] لازم به تذکر است که نوع خطاب این کتاب نشان می‌دهد که در زمان خطاب کتاب نامبرده به صورت مکتوب و یقینی بین یهودیان وجود داشته است.

علاوه بر عهد عتیق، در عهد جدید نیز این رویه از تحریف مرسوم بوده و در مورد کتب و رسالاتی سخن گفته‌شده که در گذر زمان آثار وجودی خود را از دسته داده و گمشده است. یکی از این موارد رساله‌ی لاودکیه است که پولس شخصیت برجسته مسیحیت به آن اشاره کرده است: «و چون این رساله برای شما خوانده شد، مقرّر دارید که در کلیسای لاوُُدکیان نیز خوانده شود و رساله از لاوُدکیه را هم شما بخوانید.»[8] راستی بر فرض که این کتاب‌ها به هر دلیلی جزء کتاب مقدس یهودیت و مسیحیت از اول پیدایش کتاب تا کنون نبوده است، اما این کتب به خصوص رساله‌ی لاودکیه کجاست و چه اتفاقی برای این کتاب در گذر تاریخ افتاده است؟ البته اگر این کتاب‌ها جزء کتاب مقدس نبوده‌اند چگونه است که پیامبران و مردان بزرگ الهی و رسول بزرگی چون پولس مردم را به رجوع به آن‌ها فرابخوانند؟

پی‌نوشت:
[1]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، یوشع 10: 13.
[2]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، دوم سموئیل 1: 18 _ 19.
[3]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، اول تواریخ: 29: 29_ 30.
[4]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، دوم تواریخ 9: 29.
[5]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، دوم تواریخ 27: 7.
[6]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، دوم پادشاهان 21: 25.
[7]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، دوم پادشاهان 24: 5.
[8]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، کولسیان 4: 16.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.