آشنایی یحیی و عیسی مسیح (ع)

  • 1395/06/07 - 23:11
کتاب مقدس مسیحیت از جمله کتاب‌هایی است که وجود روایت‌های متناقض در آن مشهود است. اختلافات و تناقضات در این کتاب به‌اندازه‌ای است که کسی قادر به انکار آن نبوده، به نحوی که با اندکی دقت در ابواب و کتاب‌های مختلف تشکیل‌دهنده‌ی آن، می‌توان به‌روشنی این تناقضات و اختلافات را به چشم دید. یکی از تناقضات کتاب مقدس، مربوط به ماجرای غسل‌تعمید خود عیسی مسیح است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب مقدس مسیحیت از جمله کتاب‌هایی است که وجود روایت‌های متناقض در آن مشهود است. اختلافات و تناقضات در این کتاب به‌اندازه‌ای است که کسی قادر به انکار آن نبوده، به نحوی که با اندکی دقت در ابواب و کتاب‌های مختلف تشکیل‌دهنده‌ی آن، می‌توان به‌روشنی این تناقضات و اختلافات را به چشم دید. یکی از تناقضات کتاب مقدس، مربوط به ماجرای غسل‌تعمید خود عیسی مسیح است.

یحیای معمد و تعمید کننده یکی از شخصیت‌های اصلی ماجرای تعمید عیسی مسیح است؛ اما آیا یحیای تعمید کننده قبل از اینکه عیسی مسیح را تعمید داده و روح خدا مثل کبوتری نزول کرده و به سوی او بیاید، عیسی مسیح را می‌شناخت؟ یا اساساً یحیی شناختی از عیسی مسیح نداشته است؟ آنچه که از کتاب متی به دست می‌آید این است که وی عیسی مسیح را به خوبی می‌شناخته است.

متی در کتاب خود به نقل ماجرای تعمید عیسی مسیح توسط یحیی پرداخته و بیان می‌دارد که وقتی عیسی مسیح به نزد یحیی آمد، یحیای معمد او را به خوبی شناخت و به او گفت که او لایق تعمید عیسی مسیح نیست؛ بلکه احتیاج دارد توسط عیسی مسیح تعمید داده شود: «آنگاه عیسی از جلیل به اُرْدُن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. امّا یحیی او را منع نموده، گفت: من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من می‌آیی؟ عیسی در جواب وی گفت: الآن بگذار زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. پس او را واگذاشت. امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.»[1]

در مقابل این تصریح متی مبنی بر شناخت قبلی عیسی مسیح توسط یحیی، یوحنا درست بر عکس روایت متی اعتقاد دارد که یحیی معمد تا قبل از اینکه روح مانند کبوتر از آسمان نزول نکرده بود، وی شناختی از عیسی مسیح نداشته است. «و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می‌آید. پس گفت: اینک، برّه خدا که گناه جهان را برمی‌دارد! این است آنکه من درباره او گفتم که مردی بعد از من می‌آید که پیش از من شده است زیرا که بر من مقدّم بود.  و من او را نشناختم، لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد، برای همین من آمده به آب تعمید می‌دادم. پس یحیی شهادت داده، گفت: روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده، بر او قرار گرفت. و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر کس بینی که روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او که به روحالقدس تعمید میدهد. و من دیده شهادت میدهم که این است پسر خدا.»[2]

همان‌طور که مشخص است در روایت یوحنا یحیی معمد تا قبل از اینکه روح همچون کبوتر بر عیسی مسیح نازل نشده وی را نشناخته بلکه نزول روح بر عیسی مسیح خود نشانه‌ی شناخت عیسی مسیح بوده است؛ اما در روایت متی، یحیی قبل از اینکه عیسی مسیح را تعمید کند وی را شناخت و خواست که عیسی مسیح او را تعمید دهد اما عیسی مسیح نپذیرفت. این مورد تنها یکی از موارد تناقضات موجود در کتاب مقدس است. آیا به کتابی که دربردارنده‌ی چنین تناقضات آشکاری است می‌توان مقدس گفت؟ به‌راستی آیا چنین کتابی می‌تواند هدایتگر انسان‌ها به سعادت دنیوی و اخروی باشد؟

پی‌نوشت:
[1]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 3: 13-17.
[2]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، یوحنا 1: 29-34.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.