پيامبر خاتم در دیگر اديان آسمانی

  • 1393/11/15 - 13:37
در کتاب تورات امروزی نیز می‌خوانیم: «حضرت موسی (علیه السلام) به بنی اسرائیل فرمود و خداوند به من گفت، آن چه گفت و نیکو گفت پیامبری را برای ایشان (بنی اسرائیل) از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر کنم به ایشان (بنی اسرائیل) خواهد گفت و هر کس که سخنان مرا که او به اسم من می‌گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد»...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نوید و بشارت آمدن پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به تصریح قرآن کریم در تورات و انجیل ذکر گردیده و مشخصاتش چنان بوده که وقتی اهل کتاب آن حضرت را دیدند شتاختند و همان پیامبری یافتند که حضرت موسی و عیسی(علیهم السلام) بشارتش را داده بودند.[1] در کتاب تورات امروزی نیز می‌خوانیم: «حضرت موسی (علیه السلام) به بنی اسرائیل فرمود: و خداوند به من گفت، آن چه گفت و نیکو گفت: پیامبری را برای ایشان (بنی اسرائیل) از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر کنم به ایشان (بنی اسرائیل) خواهد گفت و هر کس که سخنان مرا که او به اسم من می‌گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد».[2]

آنچه مسلم است این پیامبر حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است نه حضرت عیسی (علیه السلام)، چرا که تورات حضرت اسماعیل را برادران بنی اسرائیل معرفی کرده و پیامبری که از نسل اسماعیل مبعوث شده حضرت خاتم الانبیا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشد، نه حضرت عیسی (علیه السلام) و بقیه جانشینان حضرت موسی (علیه السلام) نیز از نسل حضرت اسحاق و بنی اسرائیل بودند. در سفر پیدایش تورات آمده: «فرشته خدا به هاجر فرمود: ... اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید، نام او را اسماعیل بگذار، چون خداوند آه و ناله تو را شنیده است، پسر تو با برادران خود سر ناسازگاری خواهد داشت».[3]
باز می‌خوانیم: «و اعقاب و فرزندان اسماعیل دائماً با برادران خود در جنگ بودند.[4] بنابراین به روشنی پیداست که بنی اسرائیل از نسل حضرت اسحاق برادر حضرت اسماعیل هستند و همواره با اسماعیل در اختلاف بودند و طبق تورات پیامبری که خواهد آمد از نسل حضرت اسماعیل است و رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز از نسل حضرت اسماعیل می‌باشند. و در انجیل هم حضرت عیسی (علیه السلام) به آمدن پیامبر اسلام بشارت داده، چنانچه در انجیل یوحنا می‌خوانیم عیسی(علیه السلام) فرمود: «اگر مرا دوست دارید احکام را نگاه دارید و من از پدر سؤال می‌کنم تسلی دهنده‌ی دیگر به شما عطا کند تا با شما بماند یعنی روح راستین که جهان نمی‌تواند او را قبول کند ولی شما او را می‌شناسید زیرا که با شما می‌ماند و در میان شما خواهد بود».[5] در جای دیگر می‌فرماید: «بعد از این زیاد با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس این جهان می‌آید و در من چیزی ندارد».[6] و باز فرمود: نتسلی دهنده پس از من می‌آید و بر (حقانیت) من شهادت می‌دهد و شما نیز شهادت خواهید داد (که او حق است) زیرا که از ابتدا با من بوده‌اید، این را به شما گفتم تا لغزش نخورید».[7] باز به حواریون گوید: «و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهند نزد شما نخواهد آمد».[8]
با نگاهی به سیره و خصوصیات اسلامی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌بینیم تمام این ویژگی‌ها که حضرت عیسی(علیه السلام) اشاره کرده و به مسیحیان سفارش پیروی از او نموده در پیامبر اسلام جمع است مانند:
1. پیامبر اسلام همچو عیسی بشر و پیامبر است.
2. از لقب‌های حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) رئیس الخلائق یعنی رئیس جهان است.
3. در قرآن بارها به حضرت عیسی(علیه السلام) و حقانیتش در رسالت گواهی داده است.
4. هیچ گاه از پیش خود سخن نمی‌گوید و هر چه می‌گوید وحی الهی است که توسط جبرئیل از خداوند دریافت کرده است.
5. به امور آینده هم خبر داده است هماننند غلبه روم در اول سوره روم. و نیز روایاتی که بر حوادث آخر الزمان دلالت دارند.
نتیجه این که در ادیان آسمانی به آمدن پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) بشارت‌هایی داده بودند و قرآن بارها در مذمت یهود و نصاری این نکته را تاکید کرده است که آن‌ها پیامبر را به مانند فرزندان خویش می‌شناختند ولی این‌ها پس از روشن شدن حقانیت پیامبر اسلام از پیروی وی سرباز زدند و به بیراهه رفتند.[9]

پی نوشت:

[1]. رک: بقره:146، انعام:19، اعراف:157، صف:6.
[2]. کتاب مقدس، انگلیس، ایلام، سوم، 2002 م، عهد عتیق، سفر تثنیه، ب 18، ش 19-18
[3]. همان، سفرپیدایش، ب 16، ش 10-11.
[4]. همان، ب 25، ش 17
[5]. کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، ب 14، ش 15-17.
[6]. همان، ش 30
[7]. همان، ب 15، ش 26
[8]. همان، ب 16، ش 7
[9]. رک: بقره:146، انعام:19، اعراف:157، صف:6 و...
منبع: نرم افزار پاسخ، مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

بازنشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.