تناقض در گفتار و رفتار خشونت آمیز مسیح

  • 1393/07/20 - 20:36
مسیحیان همواره خود را خواستار صلح و محبت معرفی کرده و آن‌گونه جلوه می‌دهند که گویی از هرگونه خشونتی مبرا و پاک هستند. با صرف‌نظر از دادگاه‌های تفتیش عقاید، جنگ‌های صلیبی، دو جنگ جهانی، باقیمانده ابزارآلات شکنجه‌ی آنان در موزه‌ها و موارد تاریخی بسیار دیگر، شاید بتوان ادعای واهی آن‌ها را تصدیق نمود؛ اما به‌یقین چشم‌پوشی از این‌همه جنایات تاریخی غیرممکن است. این رفتار متناقض با ادعا، حتی در گفتار و رفتار مسیح، خدای آنان مشهود است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسیحیان همواره خود را خواستار صلح و محبت معرفی کرده و آن‌گونه جلوه می‌دهند که گویی از هرگونه خشونتی مبرا و پاک هستند. آنان بر این عقیده‌اند که جزء جزء کلام مسیح و جای‌جای کتاب مقدس، به صلح دعوت کرده و حتی در مقابل ظالم، آنان را فرمان به تسلیم داده است. البته با صرف‌نظر از دادگاه‌های تفتیش عقاید، جنگ‌های صلیبی، دو جنگ جهانی، باقیمانده ابزارآلات شکنجه‌ی آنان در موزه‌ها و موارد تاریخی بسیار دیگر، شاید بتوان ادعای واهی آن‌ها را تصدیق نمود؛ اما به‌یقین چشم‌پوشی از این‌همه جنایات تاریخی غیرممکن است. جالب‌توجه این است که حتی در کتاب مقدس آنان، این تناقض بین گفتار و رفتار آنان مشهود است. یکی از تناقض‌های روشن، تناقض در گفتار و رفتار مسیح، خدای آنان است.

در کتاب مقدس می‌خوانیم که مسیح در جایی پیروان خود را به دوست داشتن و دعا برای دشمنان خود فرامی‌خواند و چنین می‌فرماید: «اما من به شما می‌گویم، دشمنان خود را دوست بداريد و برای کساني که به شما جفا می‌رسانند دعا کنید [۱]». مسیح در جای دیگر از این هم ترقی کرده و پیروان را به عدم خشونت و محبت و ازخودگذشتگی محض، فرا خوانده و چنین می‌گوید: «اگر کسی بر گونه راست تو سيلی می‌زند گونه ديگر خود را به‌طرف او بگردان [۲]». اگرچه این حرف درستی نیست و هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد، چراکه غیرت و عزت آدمی اجازه نمی‌دهد، در مقابل دشمنی که به خاک، ملت، ناموس و حقوق اولیه آدمی تجاوز کرده، سر تعظیم فرو آورده و بیشتر او را جری‌تر کند؛ ولی باید پذیرفت که این مطالب در کتاب مقدس آمده است؛ اما این فقط در حد حرف بوده و به‌وقت عمل خود مسیح، به‌گونه‌ای دیگر عمل کرده است و این همان تناقض آشکاری است که در کتاب مقدس آمده است.

در کتاب مقدس آمده است مسیح، همان کسی که می‌گفت برای دشمن دعا کنید، در جواب کسی که به او خبر می‌دهد از شهر بیرون برو تا قصد حاکم مبنی بر کشتن تو بی‌نتیجه بماند، نه‌تنها برای دشمنش دعا نمی‌کند بلکه او را روباه خطاب می‌کند: «ايشان را گفت: برويد و به آن روباه بگوييد: اينك امروز و فردا ديوها را بيرون می‌كنم و مريضان را صحت می‌بخشم و در روز سوم كامل خواهم شد ليكن می‌بايد امروز و فردا راه روم [۳]». مسیح همان کسی که می‌گفت صورتت را بگردان تا بر آن هم سیلی بزند، به پیروان خود امر می‌کند که لباس تن خود را بفروشید، اما شمشیر تهیه کنید. «فرمود: اما اکنون اگر کوله‌بار و پول‌دارید، بردارید؛ و اگر شمشیر ندارید، بهتر است لباس خود را بفروشید و شمشیری بخرید![۴]».
. And he said unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise a wallet; and he that hath none, let him sell his cloak, and buy a sword
مسیح به‌وقت حرف، آن‌گونه می‌گوید و به‌وقت عمل این‌گونه. یا باید بگوییم یکی از این حرف‌ها را به‌دروغ به مسیح نسبت داده‌اند؛ یا باید قبول کنیم که تناقض در گفتار و رفتار مسیح وجود داشته است؛ اما به‌راستی مسیح شمشیر را برای چه می‌خواست؟ آن‌هم به قیمت فروختن لباس تن؟!

پی‌نوشت:
[۱]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، متی: ۵: ۴۴.
[۲]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، متی: ۵: ٣٩.
[۳]. ترجمه قدیم کتاب مقدس، انجیل لوقا ۱۳: ۳۳.
[۴]. ترجمه مژده کتاب مقدس، انجیل لوقا: ۲۲:۳۶.

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.