شستشوی بدن با ادرار انسان در دین زرتشتی

  • 1392/04/12 - 16:12
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا می‌دانید در اوستا آمده است که زرتشت به پیروانش دستور داد تا برای پاک شدن از آلودگی جسمی و رومی، خود را با ادرار انسان‌های دیگر بشویند ؟ بر اساس آموزه های اوستا اگر انسانی از دنیا برود، نباید او را دفن کرد بلکه باید طی مراسمی خاص...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بر اساس آموزه‌های اوستا اگر انسانی از دنیا برود، نباید او را دفن کرد بلکه باید طی مراسمی خاص، او را درون یک دخمه یا برج خاموشان گذاشت، یا او را در جایی قرار داد تا خوراک لاشخورها و جانوران وحشی شود. نکته ی جالب اینجاست، افرادی که در این مراسم شرکت می‌کنند، باید دست‌ها و موهای خود را پس از مراسم، با ادرار گاو یا ادرار گوسفند یا حتی ادرار یکی از آشنایان و خویشاوندان خود بشویند. گفتگوی زرتشت و اهورامزدا در این‌باره بدین صورت است که در اوستا، نَسک وندیداد، فرگرد هشتم، بند 11-13 آمده است: «پس از آنکه نسوکشان در سه گامی مرده بنشیند و آنگاه موبد رو به مزداپرستان چنین بانگ برآورد: ای مزداپرستان؛ بدین جا پیشاب بیاورید تا نسوکشان -افرادی که در تشییع جنازه حاضر بودند- گیسو و تن خویش را بدان بشویند. ای دادار جهان استومند؛ ای اشون، پیشابی که نسوکشان باید گیسو و تن خویش را بدان بشویند کدام است ؟ پیشاب گوسفند یا گاو نر؟ پیشاب مرد یا زن؟ اهورامزدا پاسخ داد: پیشاب گوسفند یا گاو نر، اما نه پیشاب مرد و نه پیشاب زن، مگر اینکه مرد یا زن، نزدیک‌ترین خویشاوند مرده باشند. مزدا پرستان باید پیشاب آماده کنند تا نسوکشان گیسو و تن خویش را بدان بشویند».[1]
تصاویری از متن وندیدادِ اوستا به ترجمه دکتر دوستخواه:

و در ترجمه جیمز دارمستتر آمده است: «کسانی که جسد مرده را حمل کرده اند باید به فاصله ی سه گام از جسد در زمین نشینند و راتوی پارسا به مزدا پرستان چنین گوید: ای مزدا پرستان، باید شاش گاو حاضر نمایید تا کسانی که مرده را حمل کرده اند تن خود و گیسوی سر خود را شستشو دهند. ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم، از کدام شاش است که مرده کش‌ها باید تن خود و گیسوی خود را شستشو دهند، از شاش گوسفند، از شاش گاو و یا از شاش مرد یا زن؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت: از شاش گوسفند یا از شاش گاو خواهد بود، نه از شاش مرد و نه از شاش زن، مگر زن و مردی که هم خون و از خویشان نزدیک باشند. باید شاش را در دسترس مرده کِش ها بگذارند تا تن خود و گیسوی خودشان را شستشو دهند».[2] تصویری از متن وندیدادِ اوستا به ترجمه جیمز دارمستتر:

پی نوشت :

[1]. اوستا، به ترجمه دکتر دوستخواه، تهران: انتشارات مروارید، 1391، ج 2 ، ص 747-748
[2]. جیمز دارمستتر، وندیداد، ترجمه موسی جوان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1384. ص 160
Vendidad , Translated by James Darmesteter, from Sacred Books of the East, American edition, volume 3, New York, 1898, Fargard 8 : 11-13
The Zend Avesta,Part I, The Vendidad, Translated by James Darmesteter, from Sacred Books of the East (Vol. IV),  Translate in English by Various Oriental Scholars, Oxford, Clarendon Press, 1880, pp 96

تولیدی

دیدگاه‌ها

برادر زرتشتی، شاش گاو و شاش گوسفند ارگانیک و اصل دارم. جهت سفارش پیام بدید

لعنت خدای به انسان دروغگو ,دروغ بدترین گناهان است

لعنت خدای به انسان دروغگو

دم مدیر سایت گرم. خوب حال این باستانی کارها رو بستی داداش! لطفا درباره بنگ گشتاسپی و خرفخانه هم مطالبی بنویسید.

مقایسه ی ادرار گاو و ادرار شتر، در اسلام و زرتشتی براساس نقل کتاب های دینی زرتشتی، به ویژه وندیداد، ادرار گاو جایگاهی خاص دارد؛ هم آن را می خوردند و هم با آن غسل می کردند و... وقتی که زرتشتیان در مورد این آداب دینی اشان مورد انتقاد قرار می گیرند، ادرار شتر در اسلام را به رخ می کشند؛ چرا که در اسلام نیز روایت هایی در مورد خوردن ادرار شتر می بینیم. به این جهت لازم دانستیم جایگاه ادرار شتر میان مسلمانان، و ادرار گاو میان زرتشتیان را بررسی و مقایسه کنیم. ادرار گاو آنچه در پی می آید برگرفته و خلاصه شده از گفته های زرتشتی پژوه سرشناس، هاشم رضی است. وی با ذکر مستندات، چنین می گوید: گاو در نگاه زرتشتیان از مقدس ترین جانوران است. ادرار آن نیز جنبه ی تقدس و تطهیر دارد. اما تطهیر به هیچ وجه جنبه ی گندزدایی و ضدعفونی ندارد. (استفاده از ادرار گاو به این گستردگی که در ادامه می آید نه تنها نمی تواند جنبه ی ضد عفونی داشته باشد بلکه بیماری زا خواهد بود. اگر چنین استفاده ای اندک بود توجیه درمانی می توانست داشته باشد) موبد با آیین ها و تشریفاتی ویژه، طی یک دوره ی دراز که حد اقل نه شبانه روز است، باید مراسم تطهیر گناه کار را انجام دهد که بخش اصلی آن شست و شوی گناه کار با ادرار گاو است. به گفته ی وندیداد، بهترین جاهای زمین، مکان هایی است که چارپایان و ستوران بیشتر بشاشند. مرده کش ها پس از حمل جنازه باید با ادرار گاو غسل مس میت انجام دهند و اگر پیدا نشد، با ادار زنان و مردانی که ازدواج با محارم انجام داده اند و در تشییع جنازه شرکت کرده اند، غسل می کنند. زن باردار که بچه سقط کند ناپاک شده است؛ چون دیو مرده به رحم او وارد شده و با حلول در جنین موجب مرگ بچه شده است. در این صورت باید مقداری معین از مخلوط ادرار و خاکستر را در رحم یا زهدان زن بریزند تا ناپاکی حاصل از ورود دیو پاک گردد. همچنین پس از سه شبانه روز، لخت شده خود را در نه گودال با ادرار گاو غسل می دهد. بعد از چند شب و روز باز هم با شاش گاو خود را می شوید و تشریفات طاهرسازی بسیار پیچیده و طولانی است. اگر مدت حیض زن طولانی شود، باید مراسم تغسیل با شاش گاو در باره اش اجرا شود. کسی بیش از حد مجاز به مرده ی انسان یا سگ نزدیک شود باید تشریفات غسل با شاش گاو را انجام دهد که بسیار طولانی است. بارها و بارها باید توسط موبدی اجرا گردد. (دانشنامه ایران باستان، ج 4، ص 1913 ـ 1914) کسی که در خواب از او منی خارج شود، گناه کار است و باید کفاره دهد و لباس و بستر آلوده را با شاش گاو بشوید؛ چون دیو در نطفه حلول کرده است و باید تسخیر شود. زنی که خون حیض از او خارج می شود باید خود و جامه را با ادرار گاو بشوید. موبدان گوساله ی نری را تا شش ماهگی تحت شرایطی خاص تغذیه کرده آنگاه ادرار گوساله را جمع کرده با خواندن دعاهایی متبرکش می کنند. آن را در آتشکده ها نگهداری می کنند تا در مراسم خاص، برای شفا و دوری از گزند دیوان و بلایا و بیماری ها، به حاضران بنوشانند. شب هنگام که بخوابند هرگاه برخیزند، باید دست و روی را با ادرار گاو بشویند. هر زرتشتی چون از بازار به خانه آید باید ابتدا دست و صورت را با ادرار گاو بشوید و سپس با آب. کسی که نخست دست و روی را به خوبی با ادرار گاو نشوید بلکه از آب استفاده کند، گناه کار است. (دانشنامه ایران باستان، ج 3، ص 1844 ـ 1847) ادرار شتر با بررسی کتاب های حدیثی، تعدادی روایت در مورد ادرار شتر دیدم اما همگی آنها جنبه ی طبی دارند. چه ایرادی دارد؟ در قدیم با این امور طبابت می کردند. از نظر اسلام بلکه از نظر هر عاقلی، خوب است انسان با خوردن هرچیزی خود را درمان کند حتی با بدتر از ادرار شتر. این را همه ی عقلا می فهمند و قبول دارند. امروزه حتی با سم مار نیز مداوا می کنند. چه ایرادی دارد؟ به چند حدیث توجه کنیم: ـ شخصی از امام صادق(ع) پرسید: آیا کسی می تواند ادرار گاو را بخورد؟ فرمود: اگر برای درمان، به آن نیاز دارد، بخورد؛ همچنین ادرار شتر و گوسفند. (وسائل الشیعه، ج 3، ص 411, ح 4008) ـ سماعه می گوید: از امام صادق(ع) در مورد کسی که با نوشیدن ادرار شتر و گاو و گوسفند دردش درمان می شود, پرسیدم: آیا نوشیدن آن برای او حلال است؟ فرمود: بله, ایرادی ندارد. (وسائل الشیعه، ج 25، ص 115, 31368) ـ امام کاظم(ع) فرمود: ادرار شتر بهتر از شیر آن است. (وسائل الشیعه، ج 25، ص 114, 31364) ظاهراً منظور این نیست که حقیقتاً ادرار آن بهتر از شیرش است بلکه با مبالغه، بدی شیر شتر فهمانده شده است. ما هم گاهی این گونه سخن می گوییم. مثلاً وقتی غذای بد بخواهند به ما بخورانند می گوییم: ... بخورم بهتر از این غذاست. در حالی که واقعاً چنین چیزی را اراده نکرده ایم بلکه با مبالغه خواستیم بدی آن غذا را بفهمانیم. قضیه ی بهتر بودن شاش شتر از شیرش به همین صورت ممکن است باشد. ـ مفضّل می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: ای پسر پیامبر خدا، هنگام راه رفتن، نفس تنگی شدیدی مرا می آزارد تا جایی که گاه در فاصله میان خانه ی خود و خانه ی شما، دو بار می نشینم. فرمود: ای مفضّل! برای این عارضه، ادرار شتر شیرده بخور. مفضل می گوید: من از آن خوردم و خداوند، بیماری ام را زدود. (طبّ الأئمّة، ص 103؛ بحار الانوار، ج 62، ص 182، ح 5) ـ در مفاتیح الجنان آمده است: بیست و یکم ـ در حدیث است که مفضل بخدمت حضرت صادق(ع) شکایت کرد از تنگی نفس و گفت: اندک راهی که می روم نفسم تنگ می گیرد و می نشینم. فرمود که: بول شتر بخور تا ساکن شود. (مفاتیح الجنان، ص 899 . این مطلب در حاشیه ی مفاتیح (باقیات صالحات)، باب ششم است که در فهرست آن، عنوان «دواء تنگی نفس و سرفه» به آن داده شده است.) ظاهراً آنچه در مفاتیح آمده خلاصه ی حدیث قبلی است. سفارش امام صادق(ع) به خوردن ادرار شتر برای درمان آسم به معنای این نیست که هرکس دچار این بیماری بود با خوردن ادرار شتر شیرده درمان شود. چه بسا شرایط جسمی و سنّی مفضل اقتضای چنین دارویی را داشته و روشن است که یک دارو به همه ی بیماران تجویز نمی شود. ادعای موبد موبدان در مورد ادرار گاو موبد اردشیر خورشیدیان>موضوع سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان ـ رئیس انجمن موبدان تهران ـ در فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در مورد طب و بهداشت در زرتشتی بوده است. او تلاش دارد آنچه در کتاب های دینی زرتشتیان آمده، بسیار منطقی و بهداشتی جلوه دهد. ادرار گاو در سخن موبد خورشیدیان «با استفاده از ادرار گاو با روشی بسیار ویژه و تخصصی، محلولی بنام پادیاب یا نیرنگ می ساختند، که کاربرد پلشت بری (ضد عفونی کننده) داشت و می توانست با مواد نگهدارنده ای که در آن موجود بود، تا دهها سال بدون تغییر، شفاف و بی بو باقی بماند.» (پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان، ص 220) استفاده از ادرار گاو به آن گستردگی نه تنها نمی تواند جنبه ی ضد عفونی داشته باشد بلکه بیماری زا خواهد بود. اگر چنین استفاده ای اندک بود شاید توجیه درمانی می توانست داشته باشد. یادآوری ظاهرا موبد خورشیدیان متوجه معنای «پادیاب» و «نیرنگ» نبوده است. این دو کلمه به معنای ادرار گاو که با شیوه ای مخصوص به دست آمده ، نیست بلکه به خود شستشو «پادیاب» و «نیرنگ» گفته می شود. موبد رستم شهزادی در کتاب «واژه نامه پازند» چنین معنا کرده است: پادیاب ـ پادیاو، پاخو، غسل مذهبی، تطهیر، شستشو، طهارت اوستا (ص 101) نیرنگ ـ حیله و مکر، چاره، تعلیمات دینی، آداب و روش برگزاری مراسم دینی، افسون، طلسم، ورد، نماز (ص 320) در دانشنامه ی مزدیسنا آمده است: پادیاب که در پهلوی پادیاو گویند به معنی وضو و آداب تطهیر است. (ص 190) در کتاب های لغت فارسی مانند دهخدا و معین و عمید نیز پادیاب را مانند موبد خورشیدیان معنا نکرده اند. ادرار گاو در سخن هاشم رضی آنچه در پی می آید برگرفته و خلاصه ای از گفته های هاشم رضی (زرتشتی پژوه کم نظیر) است. با ذکر مستندات می گوید: گاو در نگاه زرتشتیان از مقدس ترین جانوران است. ادرار آن نیز جنبه ی تقدس و تطهیر دارد. اما تطهیر به هیچ وجه جنبه ی گندزدایی و ضدعفونی ندارد. موبد با آیین ها و تشریفاتی ویژه، طی یک دوره ی دراز که حد اقل نه شبانه روز است، باید مراسم تطهیر گناه کار را انجام دهد که بخش اصلی آن شست و شوی گناهکار با ادرار گاو است. مرده کش ها پس از حمل جنازه باید با ادرار گاو غسل مس میت انجام دهند و اگر پیدا نشد، با ادار زنان و مردانی که ازدواج با محارم انجام داده اند و در تشییع جنازه شرکت کرده اند، غسل می کنند. زن باردار که بچه سقط کند ناپاک شده است؛ چون دیو مرده به رحم او وارد شده و با حلول در جنین موجب مرگ بچه شده است. در این صورت باید مقداری معین از مخلوط ادرار و خاکستر را در رحم یا زهدان زن بریزند تا ناپاکی حاصل از ورود دیو پاک گردد. همچنین پس از سه شبانه روز، لخت شده خود را در نه گودال با ادرار گاو غسل می دهد. بعد از چند شب و روز باز هم با شاش گاو خود را می شوید و تشریفات طاهرسازی بسیار پیچیده و طولانی است. اگر مدت حیض زن طولانی شود، باید مراسم تغسیل با شاش گاو در باره اش اجرا شود. کسی بیش از حد مجاز به مرده ی انسان یا سگ نزدیک شود باید تشریفات غسل با شاش گاو را انجام دهد که بسیار طولانی است. بارها و بارها باید توسط موبدی اجرا گردد. (دانشنامه ایران باستان، ج 4، ص 1913 ـ 1914) نمونه ای که نشان می دهند بهداشت در نظر نبوده است از مرده ی متلاشی، میکروب بیشتری به اطراف پراکنده می شود اما کسی که به مرده ی انسان یا سگ نزدیک شده بود، اگر جسد هنوز به وسیله ی سگ لاشه خوار یا پرنده ی لاشه خوار پاره پاره نشده بود می بایست سی بار با شاش گاو نر خود را بشویند ولی اگر پاره پاره شده بود پانزده بار. (وندیداد، ج 2، ص 892، ف 8، ش 97 ـ 98) اگر واقعا هدف آنها ضدعفونی کردن بود، لزومی نداشت این همه خود را با آن غسل دهند. بنابراین بیشتر ، قداست ادرار و خرافه در نظر بوده است. منبع:سایت گفتوگو با زرتشتیان

وای بر کسانی که حقیقت را بدانند اما برای حفظ مقام دنیوی یا هر نیتی شبیه آن بخواهند آنه می دانند غلط است تحریف کرده و به دیگران وارون نشان دهند... هرچند حتی تحریف این موضوعات در خدشه ناپذیری حق,خدشه ای وارد نمی کند.. چون همین موبدان هم مجبورند دستورات خودشون رو بروز کنند یعنی مجبورند تابع حق و عقلانیت حقانی بشوند..

بابا چرا سر و کله ی همو میزنید، همه میدونن که اسلام بهترین و راحتترین و زیباترین احکام رو تو ادیان داره دلیلشم اینه که دین کامله،درود بر اسلام و درود بر رحمت اللعالمین.

۱. ادرار انسان حاوی الکترولیتهای اضافی و سمی بدن است که نه تنها ضدعفونی کننده نیست بلکه موجب جذب عفونت است. ۲. آنچه در متن اوستا آمده است به جهت پاکی از الودگی جسمی و روحی است. به فرض محال که اگر ادرار ضد عفونی کننده پوست بدن باشد، آیا موجب پاکی روح هم می شود؟! 3. در مجموع کسی که در تشییع جنازه شرکت کرده است، بدنش عفونی نشده که نیاز به ضد عفونی آن هم به وسیله ادرار انسان داشته باشد.

جالبه اونا میگن کتاب وندیداد رو قبول ندارند اونوقت شماها دائما از اون ومطالبش حرف میزنید در ضمن لازم نیست با هم بجنگید چون تاریخ در حال تکراره تا خیلی چیزها مشخص بشه

سلام فاطمه گرامی ؛ از اینکه از مطالب این تارنما دیدن کردید، سپاسگزارم. وندیداد همواره حجت قطعی برای زرتشتیان بوده و هست. بنگرید به این مقاله : http://www.adyannet.com/news/995 امروزه چون زرتشتیان نمیتوانند این کتاب را معقول و موجه جلوه دهند سعی در تخریب و حذف آن دارند. همین نشان میدهد که هزاران سال تاریخ آنان زیر خط فرهنگ و عقلانیت بوده است. سپاس

اعراب وقتی کم میارم سراغ باستان میرند در عصر جدید هم کم اوردن اسم خلیج فارسو می خوان عوض کنند اصلا هرچی تو اوستا بعنوان اولین دینی که بطور مفصل قبل دین اسلام اومده درسته دین مبین اسلامم ایرانیها تکمیل کردن بحرینیهارو نگاه کنید بلند شدن باز اصلشون ایرانیند چون مثل مصریها یا یمنیها خر نمی شن زرتشتیها میگن اتش مضهر پاکی ولی اعراب می گن ایرانیها اتش پرستند تو اسلامم می گه تنها چیزی نجسی که نجس دیگه رو پاک می کنه ادراره بازم دروغه تمام پادشاهان ایران به زور جایی رو تصروف نکردن مگر اهل انجا به خاطر درخواست خود اهالی انجا بوده ولی اعراب قرنها تو ایران وجا های دیگه خراب کاری کردن هنوز هم می کنن

بحثاي اسلامي رو ببريد تو فرومهاي اسلامي !!! سعيد ! كجاي اسلامتون اومده كه ادرار ميتونه نجاستو پاكش كنه ؟؟؟ مگه مردم كشورهاي ديگه خر بودن كه به هخامنشيان درخواست اشغال كشورشون رو بدن ؟؟؟؟؟؟؟ هخامنشيان زيردست و كارگراي ايلامي ها بودن ! بعدن چطور ايلامي شدن نوكر هخامنشيها ؟؟؟ اصلاً هخامنشي ها براي تصرف كشورها جنگ ميكردن. ماد رو با جنگ گرفتن. بين النهرين رو با جنگ گرفتن و اپيس رو آتش زدن. چندتا از شهرهاي اسياي صغير رو با قتل عام گرفتن و ووووو

سلام برهمگی...بنظرم این بحث ها و در این جا بگیم که سه هزار سال قبل چه کردند و چه نکردن سودمند نیست چون در واکاوی ها توسط اندیشمندان ثابت شده كه مقداري زياد مطالب تحريف شده و به نسل بعد تو تمامي اديان رسيده تو بعضي زياد و تو بعضي كم فقط بستگی به قدمتش داره

دوستانی که مدعی هستند وندیداد از گفته های زرتشت نیست و موبدان ساسانی اون رو نوشته اند حتما میدانند که وندیداد شامل احکام عملی آیین زرتشته.خوب اگه وندیداد رو دروغین بدانیم میشه بفرمائید احکام دین زرتشت رو از کدام منبع به دست بیاریم؟مگه دین بدون شریعت هم وجود داره؟

سلام فرشید گرامی ؛ جالب است بدانیم که وندیداد را همان کسانی به عصر امروز رساندند، که گاتها و دیگر بخشهای اوستا را... پس هرگونه اشکال سندی بر وندیداد، گاتاها و دیگر بخشهای اوستا را هم زیر سؤال میبرد. سابقاً نوشتاری در این تارنما ارائه شد، تحت عنوان "نادیده گرفتن وندیداد ، خیانت به تاریخ" آدرس این نوشتار : http://www.adyannet.com/ar/node/995 با سپاس از شما

خوردن پیشاب شتر در میان بزرگان اسلام هم مرسوم و درمان بخش بوده است تا جایی که علی ع پیشاب شتر رو مفید تر از شیر شتر میدانستند ، بله اینو منم در احادیث خوندم بیخود انکار نکنید در ضمن برای دین زرتشتی فقط می تونید به گاتها استناد کنید چون وندیداد ربطی به زرتشت و زمان زرتشت و ساسانی نداره. مربوط به دوره جمشیدیه

سلام گرامی ؛ این مسئله به عنوان درمان ایرادی ندارد. حتی ابن سینا هم در طب سنتی از فضولات حیوانی به عنوان دارو بهره می‌برد. اما ادرار شتر بسیار متفادت است از ادرار انسان. ضمن اینکه در دین زرتشتی استفاده از ادرار انسان نه برای درمان بیماری بلکه برای دفع دیوان اهریمنی به کار میرود (دفع دیو نسو). گاتها هم ربطی به زرتشت ندارد. سابقاً استناد گاتها به زرتشت را با دلیل رد کردیم. وندیداد هم به ادعای موبدان در گذر هزاران سال تا همین چند دهه اخیر کتابی است که سخنان اهورامزدا و زرتشت در اَن مکتوب است. سپاس

ببینم شما غیر از تخریب و لاپوشانی درباره بقیه ادیان حرف دیگه ای هم دارید بزنید؟؟؟ اگر از اسلام حرفی هست بسم الله!!! اگر نه بیخود چرند نبافید خیلی هام درباره اسلام خیلی تفاسیر میکنن که آدم روش نمیشه بگه مسلمونم!! شرط انصاف اونه که از اسلام یه آخوند حرف بزنه و از زرتشتی یه موبد و از مسیحی یه راهب وقتی یه آخوند بخواد ادیان رو بررسی کنه معلومه که از بقیه چرند میبافه و از مال دین خودش هی توجیه و تفسیر میکنه! این سایت صهیونیستیه اینجور که شما از اسلام دفاع می کنید بهتره نکنید چون حال آدمو از هرچی آخوند و ملا به هم میزنید

سلام گرامی ؛ ممنون که مباحث را مطالعه میکنید. هدف تنها بیان حقایقی است که معمولاً مخفی می‌ماند. سپاس

خيلي جالبه خخخخ در اسلام مومني كه دچار درد و مرض ميشه ازمون الهي است ولي كافري كه دچار بيماري ميشه بخاطر عذاب الهي قتل عام زرتشتيان توسط مسلمانان پس چي اقايي كه داري جنايات هخامنشيان ا ميگي وقتي كه زرتشتيان را راندند و ان ها را مجبور به اسلام اوردن كردن و اگر اسلام نمياوردند بايد مهاجرت ميكردند يا كشته ميشدند كه از صفوي تا قاجارها كشتار زرتشتيان ادامه داشت. به قول يك دانشمند اروپايي اگر زرتشتيان ميخواستند دينشان را تبليغ يا به زور وارد كنند نصف جهان زرتشتي بود

شما ها برای اثبات حرفاتون هرچی گذاشتین از همین ادیان دات نت گذاشتین که باید درشو گل بگیرن!!! اگر مقاله ی علمی معتبر هست رو کنید اگر نه اینقدر سفسطه نبافید اسمتون رو به جای ادیان، بذارید تخریب ادیان فقط اسلام!

آنچه در مقالات میآید مستند به اسناد معتبر است. سپاس

لطفا درباره ی باقی ادیان باستانی هم بنویسید دین باستانی ترکها آلت پرستی بوده لطفا درباره اونم بنویسید ممنون دین فقط اسلام

آخه مگه الان آلت پرستی وجود داره که بخواهیم دربارش بحث هم بکنیم.مسئله اینجاست که اگه زرتشتیان معتقدند وندیداد از زرتشت نیست چرا این بخش رو از کتاب اوستا حذف نمیکنند؟در بازدیدی که نوروز چند سال قبل از یزد داشتم سری هم به آتشکده زرتشتیان یزد زدم.در آین آتشکده کتاب اوستا را به نمایش گذاشته بودند و وندیداد هم بخشی از آن بود.در ضمن سوال خود رو باز هم تکرار میکنم.اگه وندیداد از زرتشت نیست میشه بفرمائید احکام عملی دین زرتشت رو از کجا باید استخراج کنیم؟مگه میشه یک دین آسمانی فاقد احکام عملی باشه؟

سلام. موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، به صراحت گفتند که وندیداد برای ما مقدس است. از سویی در گذر هزاران سال همواره موبدان زرتشتی تأکید فراوان داشتند که وندیداد عیناً سخنان اهورامزدا و زرتشت بود. سپاس از شما گرامی

درود من بر دوستان کوروش هستم بنام خدا اینکه من چه دینی دارم برای دیگران اصلا مهم نیست و یک چیز شخصی هستش. دین به معنای وجدان سازی که از واژه اوستایی بنام دءنا اومده به جای اینکه بشینیم باهم بحث کنیم و پیامبران اسلام و زردشت ومسیح ویهود و... به رخ بکشیم یا ب گفته امروزیا پرچم دین موردعلاقمونو ببریم بالا از پیام های خوبی که آنها دادن استفاده کنیم (به بزرگی خداوند من هم دین اسلام و یهود . زردشت مسیحی و بودایی وکلیمی و برهمایی ودین نصق شده مانی و... مطالعه کردم به کار ببریم و هر روز ان ها رو دعا میکنم بخاطر این راهنمایی های که در حق من کردن)متاسفانه ما فقط به دنبال این هستیم یا سوژه بگیریم یا شخصی رو بزرگ نشون بدیم دیگر بس است ....پیامبر ب معنی پیام آوردن برای به روشنای رسیدن خود و دیگران و انان سخنان زیادی رو متل منو و شما شنیدن و به فکر فرو رفتن و به نتیجه ی رسیدن ونرسیدن شما اگه به خداوند اعتقاد دارید نباید به یک سوسک که فکر میکنید بی ارزشه توهین کنید همه ی موجودات آفریده ی الاهی هستن این که دیگه انسانن وپیامبر و جای حرفی نیست شمای که ادعای دانش میکنید درمورد خدا چی میدونید به منم بگید تا بیشتر به معلوماتم اضافه شه ممنوم... انسان دارای عقل وشعور است اگه ما فقط بخواییم به این بحت ها ادامه بدیم فرقی با حیوان نداریم و فقط داریم زندگی روز مرمونو ادامه میدیم دور از جون دوستان ...دنیای امروز دیگر زیرو رو کشیدن دین نیست ما باید با هم متحد بشیم و یک ایران قوی و محکم بسازیم که دیگران حق چشم دوزی به آن را نداشته باشن...از شاه کیومرث یا از آدم تا بزرگان امروز که معروفن رفتن و فقط سخنانشان برایمان مانده ...اگر شاه کوروش هخامنشی یا سلطنت ساسانی بزرگ بوده برای دوران خودش بوده نه ما برای ما فقط اسمش مونده دکتر علی شریعتی میفرماییند اسمم را پدرم انتخاب کرد فامیلی ام را اجدادم دیگر پس است میخواهم خودم سرنوشتمو به دست بگیرم ..... اجبار نکردن کسی را که ب زور انجام بده... سخنان من برای ان های است که دوست دارن راه روشن داشته باشند و همچنین برای دیگران که دوس ندارن شاید کمی به فکر فرو برن ... از قدیم گفتن صلاح خویش را خسروان دانن(اگه به چشم پادشاهی نگاه میکنید اشتباه خسروان یعنی بزرگان) از نظر من پیامبر بودن عیب نیست و همه میتوانن پیام آور باشن (باشد که خداوند بزرگ من را یاری کند تا به این درجه برسم تا باعث افتخار دیگر به میهنم عزیزم بشوم همچنین شما دوستان ...سپاس بدرود

بنام خداوند جان وخرد درود بر دوستان تالدیر دلایل بت پرستی من را با مدرک و جز به جز از حرفای که زدم بهم بگین باسپاس

سلام گرامی ؛ کامنت جناب تالدیر به علت توهین به شما حذف شد.

بنام هستی بخش دانا وحکیم درود بر دوستان سامان جان از نظر من توهین نبوده شاید سوالاتی در ذهنش بوده که اون سوالات باعث بت پرستی من رو بیان کرده من به همه پیامبران احترام زیادی قاعل هستم و همهرو به یک اندازه دوست دارم بی احترامی به یک پیامبر نشانگر بی احترام بودن شعور انسان است جواب دوستانی که بی احترامی میکنند دوستان عزیز ما نمیتوانیم به تاریخ کشورمان یا کشورهای دیگر توهین کنیم یا بزرگ جلوه بدیم ...تاریخ نویسان هیچ کدام قطعی صحبت نکردن و فقط حدس وگمان است من همان طور که از پیامبرانم آموختم انسان همیشه باید مثبت اندیش باشد و من هم گذشته تاری کشورمون را با دید مثبت مینگرم تا سرمشقی برای خودم باشد ویا اگر هم بگوییم منفی بوده نمیشه گفت که هیچ کشوری نکات مثبت ندارد یا درون یک آدم نکات مثبتی پیدا نمیشود پس چه بهتر است که ما منفی ها رو از مثبت ها جدا کنیم و به نکات خوب دیدگاه باز تری داشته باشیم و از حمایت شما دوست عزیز سپاس سامان جان خداوند پشتیمانت باشد

سلام گرامی ، سپاس از لطفتان.

بنام خداوند جان و خرد درود بر دوستان سامان جان من تازه در این سایت عضو شدم و نظر های تمام دوستان را کامل خواندم...به نظر من حق با همه بعلاوه شماست و همه درست میگن . دوستان حقیقتش ما نمیتوانیم از از هیچ پیامبری یا یک پادشاه و یا انسانی که در بین ما نیستن صحبت کنیم( در غید حیات نباشد یاجنبه غایبی داشته باشد)... من و شما و دوستان و همه ی مردم... بستگی به دیدگاه ما داره که در مورد آن مطلب چگونه نگاه کنیم و چگونه بی اندیشیم بطور مثال اگر بر نفرت بی اندیشیم حتی اگر یکجا پیامبر سخن از خدا نیاورده باشد وهزار چیز دیگر و...سوژه میگیریم و برای خودمان توجیهی قرار میدهیم که این پیامبر اینجا اینطوری کرد واونجا اونجوری گفت و هزار حرف بی پایان دیگر ...واگر مثبت بنگریم از آن چیزی یاد گرفتیم و پس اندازی کردیم و به دیگران اموختیم آگاه باشید که هنگام عبور از پل آخرت سرفراز داخل میشویم و زندگی خوب و نیکی را شروع میکنیم من میدانم و همه میدانن و شما میدانید اگر خیلی ریز به تمام دین ها بنگریم نکات های منفی زیادی پیدا میکنیم و این باعث ازهم پاشیدن دین میشود ...همه میدانیم که پیامبران از نو کردن وتازه کردن جهان و زندگی صحبت های زیادی کردن و ما رو به آن سفارش میکنند... به طور مثال عرض میکنم اگر در دین بهی یا زردشتی و یا در دین مبین اسلام سخن از ادرار بکار رفته و نحوه استفاده آن را بر مردم آموخته فقط وفقط برای دوران خودش بوده و از نظر بنده هیچ عیبی ندارد که در زمان قدیم چگونه اعمال بهداشت و خوراک و... انجام میدادن و اگر خودمان را در این زمان سال یعنی1393به هزار سال بعد 2393قرار دهیم و در آن زمان از دوران امروز صحبت کنیم چقدر مارو تمسخر میکنن و به یاد دوستان عزیز این گروه چقدر فوش وهزار چیز دیگر .. بکار میبرن. (فقط دوستان خواهشا به این موضوع یک شب فکر کنید) ما نباید گذشته پدرانمان را تمسخر کنیم بلکه ما باید با افتخار سرهایمان را بالا بگیریم وسینه سپر کنیم و از تاریخ کشورمان ...هرکجا که زندگی میکنیم دفاع کنیم ....تلاش برای کشوری بهتر بکوشیم و ایران را از نوع بسازیم ...دوستان ببخشید سرتان را درد اوردم به بزرگی خداوند باشد که این سخنان من راه کوچکی باشد بسوی هدف خودتان...واز مدیر گروه سپاس گذاری میکنم از محیطی برای من و شما فراهم کردن تا دیدگاهانمان را به نمایش بگذاریم باسپاس ...

باینده ایران زنده باد دین مقدس ذرتشت

پاینده ایران ! بله ! اما دین زرتشت نه ! چون دین زرتشتی همین الان هم با دروغهای موبدان زرتشتی زنده مونده ! حیات دین زرتشتی فعلاً با فریب و حقه هست. دین زرتشتی در عصر ساسانی عامل اصلی فلاکت و بدبختی مردم ایران شد. بی دینی زنادقه و دینداری زرتشتیان کشور رو به ننگ کشید ! طوری که ساسانیان با اون همه دبدبه و کبکبه نتونستن در مقابل چندهزار عرب دووم بیارن ! دودستی نامسشون رو تقدیم عربها کردن که خودشون رو نجات بدن !!!! دین زرتشتی ایرانیان عصر ساسانی رو اینطوری به خواری و حقارت کشیده بود

با سلام و درود از ماني عزيز تشكر ميكنم كه اين همه مطلب رو در اختيار ما قرار داد جيزي كه براي من مهمه كفتارنيك_كردار نيك-بندار نيك ميباشد.من اصل انسانيت رو فراموش كردم جسبيدم به ادرار شتر ويا كاو امروزه همه داريم از اينترنت استفاده ميكنيم اون وقت مسائل خيلي دور رو كه مربوط به دوره هاي بيار كهن بوده شما دوستان بحث ميكنيد درضمن بايد بكويم كه من از سال ٨٨به اينور تحولي أساسي درمان به وجود امده كه نصبت به تمام اديان بي تفاوت شدم وكاه به حضور خدا شك دارم ان وقت شما زرتشتيان و مسلمانان در مورد مسائل خنده دار سخن ميكوييدمن دكر انكيزه اي ندارم براي ارامش ندارم

واقعا براتون متاسفم که احترام نیاکانتونو هم نگه نمیدارین . مگه دین اسلام کاملترین نیست ؟ پس چرا به گفته هاش توجهی نمیکنین و مدام به ادیان دیگه توهین میکنین . من یه عالمه وبلاگ با عناوین مختلف دیدم که همش سعی در توهین کردن و بد جلوه دادن سایر ادیان دارن . چرا ؟ به چه دلیلی شما اینقدر خودخواه و دروغگیید ؟ کی گفته ما با ادرار گاو خودمونو تمیز میکنیم ؟ چرا به دروغ چیزایی رو که در قدیم رواج داشته به اسم کارهای امروزی به زبان میارین ؟ چرا میخواین فقط دین خودتونو خوب جلوه بدین و از بقیه بد بگین ؟ چیه ؟ تعداد مسلموناتون ته کشیده ؟ فک میکنین جلوی دشمناتون سرباز ندارین ؟ واقعا که خودخواه ترین و دروغگو ترین انسانهای روی زمین همین شما مسلمونایین چون مث اینکه دینتون زیادیتون کرده ! ! !

خاک توسرهمتون وطن فروشا شماها کثیف ترین مردم جهانید دیگه همه میدونن از کجا خط میگیرید که ایران قبل اسلام رو از بین ببرید

سلام گرامی؛ شما با حقیقتی مواجه شدید که توان تحملش را ندارید. از سویی توان گذشتن از آن را هم ندارید. از همین روی راه فحاشی را پیش گرفته اید. شاید گمان میکنید با فحش دادن مشکلاتتان حل میشود.

درود بر اشو زرتشت پيامبر مظلوم جهان زنده باد دين مقدس زرتشت زنده باد كورش كبير عادلترين و برتريسن فرمانده زيرك جهان زنده باد حكومت پارس چقدر مي خندم هنگامي كه ميبينم اين انسان ها ي فلاكت زده از زرتشت ميترسند و براي مخفي كردن دولت 7 هزار ساله ما چه كارا كه ميكنند اين معلوم است كه زرتشت بزرگترين نماد دانش فرهنگي جهان از نظر تمامي دانشمندان و فيلسوفان يوناني تا نوابغ رومي مي باشد و بالاترين رده فرهنگي اروپاست كه جز ابرانديشمندان تاريخ بشريت است و دينش استوار درود بر اشو زرتشت پاك جهان حقيقت را ميداند شما اخونداي كلاه بردار جهان سومي عقب مانده كندذهن كه دم از اسلام ميزنيد غير از بدبختي براي كشور به ارمغان نياورديد همينطور در جهل بمانيد به نام پيامبر ايران زمين زرتشت

سلام گرامي كه سر مردم را كلاه گذاشتيد گرامي مملكت دست شماست گرامي و بخوربخور را انداختيد گرامي حقيقتي كه تحملش را ندارم جنايات پيامبر و امام علي است گرامي ما افتخار ميكنيم پيامبري به نام زرتشت داريم كه همه جهان در ان متحير هستند مردي كه هزاران هزاران سال پيش حتي پيش از مادها اولين معلم و مبلغ جهان پديد امد كه شعور و دانايي را به پارسيان بخشيد كه او بزركترين نماد دانش فرهنگي بر طبق تمامي دانشمندان و فيلسوفان يوناني و دانشمندان نامدار رومي است و بالاترين رده فرهنگي اروپا كه هرگز مانند پيامبرا با شمشير دينش را ترويج نكرد و راه راست را نشان داد كه مردم خودشان انتخاب كنند و به ان راه بروند او مانند امام علي 74 درصد علم را نداشت ولي با اينكه هزاران سال پيش از او بود با علمش جهان را متحول كرد كه بسياري از دانشمندان از او تقليد كرده اند در ان زمان پزشكي ماهر بود كه خواص گياهان را ميدانست و از نجوم دانان بود كه گاهشمارش دقيق ترين جهان است مردم را دوست ميداشت هيچ حيواني را قرباني نميكرد چراكه ميدانست خدا نيازي به حيوانات ندارد برخلاف مسلمانان مردي بود راستگو كه اين را بيشتر از هرچيز سفارش ميكرد اين است پيامبر ما كه باعث افتخار پارس است

درود برشما. ببین عزیزم همه میدونن ک ادرار ضد عفونت و باکتری و قارچ میباشد . بنا براین در این مراسم شخص مرده را به گونه ای غسل می دهند . خواهشا دین زردشت را بد جلوه نده سپاس فراوان

۱. ادرار انسان حاوی الکترولیتهای اضافی و سمی بدن است که نه تنها ضدعفونی کننده نیست بلکه موجب جذب عفونت است. ۲. آنچه در متن اوستا آمده است به جهت پاکی از الودگی جسمی و روحی است. به فرض محال که اگر ادرار ضد عفونی کننده پوست بدن باشد، آیا موجب پاکی روح هم می شود؟! ۳. در مجموع کسی که در تشییع جنازه شرکت کرده است، بدنش عفونی نشده که نیاز به ضد عفونی آن هم به وسیله ادرار انسان داشته باشد.

سلام . من تازه با این سایت آشنا شدم . این که همه ما ایرانی هستیم درش شکی نیست اولا نباید دچار تعصب یا نژادپرستی بشیم که این خود از حیله های شیطان هست که ذهن انسان جویای حقیقت را منحرف می کنه ، دوما بحث اگر علمی است ،پس نیاز به فحاشی نیست ، باید شنید و تحقیق منصفانه کرد و وکلاه خود را قاضی قرار داد و نتیجه گرفت . از صحبت ها دوستان مشخص هست که همگی از معلوات بالایی برخوردارند . و این مایه ی افتخار هست . در ضمن برای مدیر سایت سامان عزیز : اگر هدف شما هدایت و جذب هست از بیان جملات رقابتی که کل کل باشد دوری کنید . چون باعث بسته شدن گوش ها و چشم ها می شود اسلا آن قدر قوی هست که تنها با معرفی و آ موزش آن انسانهای جویای حقیقت را جذب کنید .

برای همتون متاسفم که اینقدر وقت گذاشتین نظر بنویسید نمی خواستم چیزی بنویسم اما دیدم اگه اینو نگم وجدانم بد جوری درد میگیره درضمن دست شما درد نکنه که این مطلب گذاشتین.

با سلام گاهی بعضی از درمانها اثر منفی بر یک قسمت میگذارند اما برای بهبودی مرض اصلی خوب هستند......ادرار گاو برای نجسی و ادرار شتر برای آسم ، ادرار فیل درمان نازایی ،ادرار انسان ضد اگزما، مدفوع کبوتر ضد لک ،ادرار الاغ ضد سیاه سرفە این موارد اثبات شدە هستند اما بە دلیل چندش آور بودن آن را تجویز نمیکنند نگاه کنید از کپک درمان امروزی درست میشە اما با یک آمپول ،بە شیوە کپکیش اون رو بە خورد مریض نمیدهند

سلام. گفتار شما میتواند منطقی باشد. اما ربطی به تعالیم اوستا ندارد. چون تجویز اوستا در این زمینه برای پاکی روح و روان است از شر نسو و نیروهای شرور (نه برای مسائل پزشمی و بهداشت جسم).

به چند حدیث توجه کنیم: ـ شخصی از امام صادق(ع) پرسید: آیا کسی می تواند ادرار گاو را بخورد؟ فرمود: اگر برای درمان، به آن نیاز دارد، بخورد؛ همچنین ادرار شتر و گوسفند. (وسائل الشیعه، ج 3، ص 411, ح 4008) ـ سماعه می گوید: از امام صادق(ع) در مورد کسی که با نوشیدن ادرار شتر و گاو و گوسفند دردش درمان می شود, پرسیدم: آیا نوشیدن آن برای او حلال است؟ فرمود: بله, ایرادی ندارد. (وسائل الشیعه، ج 25، ص 115, 31368) ـ امام کاظم(ع) فرمود: ادرار شتر بهتر از شیر آن است. (وسائل الشیعه، ج 25، ص 114, 31364) مفضّل می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: ای پسر پیامبر خدا، هنگام راه رفتن، نفس تنگی شدیدی مرا می آزارد تا جایی که گاه در فاصله میان خانه ی خود و خانه ی شما، دو بار می نشینم. فرمود: ای مفضّل! برای این عارضه، ادرار شتر شیرده بخور. مفضل می گوید: من از آن خوردم و خداوند، بیماری ام را زدود. (طبّ الأئمّة، ص 103؛ بحار الانوار، ج 62، ص 182، ح 5) ـ در مفاتیح الجنان آمده است: در حدیث است که مفضل بخدمت حضرت صادق(ع) شکایت کرد از تنگی نفس و گفت: اندک راهی که می روم نفسم تنگ می گیرد و می نشینم. فرمود که: بول شتر بخور تا ساکن شود. (مفاتیح الجنان، ص 899 . این مطلب در حاشیه ی مفاتیح (باقیات صالحات)، باب ششم است که در فهرست آن، عنوان «دواء تنگی نفس و سرفه» به آن داده شده است.)

سلام گرامی، سپاس از بیان احادیث. بله مصرف ادرار شتر و گاو به عنوان دارو (که مجرب هم هست) ایرادی ندارد. اما ربط این احادیث به مقاله چیست؟ در اوستا شستشو با ادرار انسان (نه گاو و گوسفند) برای دفع اهریمن و دیوها توصیه شده است، نه مصرف پزشکی. با تشکر

سلام اگه میشه این لینکو بزارین تا جواب اونایی که میگن ادرار شتر در اسلام حلاله داده بشه...ممنون... http://shia-hag.blogfa.com/post/47

من شاهد این حرفت هستم .. ود در روز قیامت باید در حظور من جواب گوی حضرت زرتشت باشی

سلام علیکم. مطمئناً باستانگرایان در این زمینه نه تنها نمی‌توانند شاکی باشند، بلکه متهم و محکوم هستند (بابت دروغ‌هایی که به جوانان می‌گویند و از بابت حیله‌گری‌‌ها و حق‌گریزی‌هایشان).

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.