اشتباهي كوچك در تقويم مسيحي

  • 1392/03/19 - 16:00
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دايونيسيوس اكسيگوس (Dionysius Exiguus) كه در قرن ششم مي زيست برای اولین بار تاريخ را به دو قسمت تقسيم كرد: تاريخ قبل از ميلاد مسيح و تاريخ بعد از ميلاد مسيح. ولي او در محاسبۀ تاريخ تولد عيسي مسيح مرتكب يك اشتباه شد و آن را 4 سال به جلو كشيد. پس طبق تقويم امروزي مسيحي كه ابداع خود دايونيسيوس است، عيسي مسيح، در سال 4 قبل از ميلاد به دنيا آمده است! يعني عيسي مسيح، در حقيقت، 4 سال قبل از به دنيا آمدن خودش به دنيا آمده است!!!
اشتباه در تقویم مسیحی

اشتباهي كوچك در تقويم مسيحي

در ميان كتاب هاي اپوكريفاي عهد جديد، رساله اي به نام رسالۀ بارناباس وجود دارد. مسيحيان قرون دوم و سوم ميلادي اولين كساني بودند كه به اين رساله اشاره كردند و ادعا كردند كه اين رساله را بارناباس، صحابي پولس، نوشته است.

تا آنجا كه تاريخ گواهي مي دهد بارناباس اولين فردي است كه ادعا كرد از آغاز تا پايان دنيا شش هزار سال به درازا خواهد كشيد. طبق ادعاي او، در پايان هزارۀ ششم، دنيا به پايان خواهد رسيد و هزارۀ هفتم كه هزارۀ خوشبختي و سعادت است شروع خواهد شد.

اكنون سؤال اين است كه آغاز اين 6000 سال چند سال پيش بوده است؟ يا به عبارت بهتر، تا كنون چند سال از اين 6000 سال سپري شده است؟ و اكنون ما در چه سالي هستيم؟ و چند سال ديگر تا پايان اين دنيا و آغاز عصر طلايي خوشبختي باقي مانده است؟

جيمز آشر (James Ussher) كه در قرن هفدهم اسقف ايرلند بود پاسخ مي دهد! آشر با استفاده از شجره نامه هاي موجود در كتاب مقدس و طول عمرهاي ذكر شده براي افراد موجود در شجره نامه ها، و همچنين با استفاده از ساير منابع باستاني، از قبيل تاريخ هاي بابلي و رومي، به اين اعتقاد رسيد كه آغاز آفرينش دنيا در سال 4004 قبل از ميلاد بوده است! جالب است كه طبق اين ادعا، به ضميمۀ ادعاي بارناباس، مبني بر اينكه دنيا 6000 سال بيشتر طول نخواهد كشيد، دنيا در سال 1996 به پايان رسيد و ما اكنون 17 سال است كه در هزارۀ خوشبختي به سر مي بريم!!!

ولي چرا 4004؟ چرا آشر اين عدد را گرد نكرد و كار خودش را ساده نكرد و نگفت4000؟ پاسخ اين سؤال به راهبي به نام دايونيسيوس اكسيگوس (Dionysius Exiguus) كه در قرن ششم مي زيست مربوط مي شود. او اولين كسي بود كه تاريخ را به دو قسمت تقسيم كرد: تاريخ قبل از ميلاد مسيح و تاريخ بعد از ميلاد مسيح. ولي او در محاسبۀ تاريخ تولد عيسي مسيح مرتكب يك اشتباه شد و آن را 4 سال به جلو كشيد. پس طبق محاسبۀ آشر، به خلاف آنچه دايونيسيوس محاسبه كرد، طبق تقويم امروزي مسيحي كه ابداع خود دايونيسيوس است، عيسي مسيح، در سال 4 قبل از ميلاد به دنيا آمده است! يعني عيسي مسيح، در حقيقت، 4 سال قبل از به دنيا آمدن خودش(طبق تاريخ ميلادي) به دنيا آمده است!!! در هر حال، اين غلط مشهوري است كه تاريخ ميلادي بر اساس آن است. پس امسال كه سال 2013 است در واقع بايد سال 2017 باشد. يعني عيسي مسيح تا به امروز 2017 سال عمر كرده است نه 2013 سال.

خلاصه اينكه آشر، كه اعتقاد داشت كه عيسي مسيح 4000 سال بعد از آغاز آفرينش متولد شده است، چون مي خواست طبق تقويم دايونيسيوسي حرف بزند گفت كه آغاز دنيا در سال 4004 قبل از ميلاد بوده است. كمي پيچیده شد! ولي فكر مي كنم با چند دقيقه فكر دقيق و عميق حل بشود!

حال اگر 4004 سال را از 6000 سال كم كنيم مي ماند 1996 سال. پس دنيا بايد در سال 1996 به پايان رسيده باشد و ما بي خبر هستيم!

منبع:

Ehrman, Bart D. The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, Fourth Edition, Oxford University Press, 2008, p. 428.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.