آیا اهل حق آیینی مستقل است؟

  • 1392/12/21 - 18:38

برخی از اهل حق، این فرقه را آيیني مستقل می‌دانند که شالوده آن قبل از خلقت و در عالم زر پایه گذاري شده است در صورتی که بطلان این دیدگاه به چند دلیل واضح است. یکی از جریان‌های بدعت گذار که سابقه و رد پای آن به عصر رسالت بر می‌گردد، جریان منحرف و ضد دینی موسوم به اهل حق و علی اللهی است. این جریان ضاله در احادیث و روایات متعددی از ناحیه اهل بیت علیهم السلام به شدت مذمت و تکفیر شده اند تا جایی که در پاره‌ای از تفاسیر ضمن تفسیر سوره حمد، آنان را به ضالین تفسیر و تطبیق نمودهاند. این فرقه دارای انشعابات گوناگونی است که از لحاظ اعتقادات و آداب و رسوم اختلافات و اشتراکات فراوانی با هم دارند.

-

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _  یکی از جریان‌های بدعت گذار که سابقه و رد پای آن به عصر رسالت بر می‌گردد، جریان منحرف و ضد دینی موسوم به اهل حق و علی اللهی است. این جریان ضاله در احادیث و روایات متعددی از ناحیه اهل بیت علیهم السلام به شدت مذمت و تکفیر شده اند تا جایی که در پاره‌ای از تفاسیر ضمن تفسیر سوره  حمد،  آنان را به ضالین تفسیر و تطبیق نمودهاند. این فرقه دارای انشعابات گوناگونی است که از لحاظ اعتقادات و آداب و رسوم اختلافات و اشتراکات فراوانی با هم دارند.

طوایف اهل حق به نامهاى مختلفی مانند: اهل حق، آل حق، اهل سرّ، یارسان، یارستان، نُصیرى (بیشتر در سوریه به این نام معروفند)، گوران، جوران(در تبریزو ترك زبانها) طایفه، طایفه سان، کاکائیه (در عراق)بگ تاشی و علوي(در ترکیه)، ذکري(در افغانستان) و مسامحتاً على اللهى معروف میباشند.

از نشانه هاى خاص آنان« شارب » است، یعنى موى سبیل خود را نمی‌زنند تا بلند شود و لب بالا را بپوشاند آنان « شارب » را معرّف مسلک خود می‌دانند، و معتقدند که على(علیه السلام)  نیز شارب خود را نمی‌زده است. از این جهت زدن شارب را گناهى بزرگ می‌دانند. از نظر اهل حق اگر کسی از آنها سبیل خود را بزند از این مسلک خارج شده است.

درباره ماهیت اهل حق و تعریف آن، دیدگاههاي مختلفی وجود دارد

 برخی از اهل حق، این فرقه را آيیني مستقل می‌دانند که شالوده آن قبل از خلقت و در عالم زر پایه گذاري شده است. (1)

بطلان این نظر واضح است زیرا:

1.  اهل حق سندي براي این گفته خود ندارند و هیچ کتاب آسمانی و تاریخی به این مطلب اشاره نکرده است.

2. هر دین آسمانی که از طرف خداوند آمده باشد باید کتاب آسمانی و پیامبري داشته باشد که مورد تأیید پیامبران قبل و بعدي باشد.

3.  سنت خداوند بر این است که پیامبر پیشین، از آمدن پیامبر بعدي خبر می داده و پیامبر بعدي هم بر او و کتابش صحه می‌گذاشته است.

4.  اگر در عقاید و آداب اهل حق دقت و مطالعه شود بیش از 90 درصد آن از ادیان و مذاهب دیگر گرفته شده است.

5.  اکثر اهل حق این نظر را قبول ندارند.

6.  اگر واقعاً اهل حق دینی مستقل بود بایستی همه کتابهاي مهم اهل حق یکپارچه بر آن تأکید می‌کردند در حالی که اینگونه نیست و اکثر آنها یا در این باره چیزي نگفته اند و یا اهل حق را بر گرفته از آیینهاي دیگر مانند آیین زرتشتی و مهر پرستی و... می‌دانند. (2)

منابع

[1] بیان الحق، قادر طهماسبی، ص 111 - 112  . گنجینه یاري، سید کاظم نیک نژاد، ص 1-3
[2] شناخت اجمالی اهل حق. سید حسین حسینی

بازنشر

دیدگاه‌ها

دوست گرام لطفا در انتخاب عکس دقت بیشتری میکردی این عکسی که شما مدعی هستی از اهل حق است متاسفانه از برادران محترم دهلی نو و از مرتازان گرام می باشد کافی بود قبل از آن در گوگل سرچ میکردی

واقعابرای شمامتاسفم که این دیگاه رادرمورداهل حق دارید.اهل حق علی الهی نیست درواقع علی رابعنوان پیشوای خودمیداند نه خدا.ضمنا هیچ عمل اشتباهی خلاف انسانیت رامباح نمیداند وبه شدت باان مخالف است.درضمن کتابهای معتبرومعروفی دراین دین وجوددارددوازده جلدکتاب مقدس نوروز.که دران تمامی حوادث این زمان ازجمله اشوب درسوریه دمشق استانبول بغداد وهند دران پیش بینی شده است که این خودنشان برمقدس بودن این دین داردرهبروپیشوای این دین درعصرحاضر آقاسیدنصرالدین حیدری که ساکن کرمانشاه ومنطقه گهواره میباشد.التماس تفکر

ضمنادر این کتاب مقدس ازقتل وغرت وحق کشی ودروغ و...نیامده.پیامبران این دین حضرت داوود.بابایادگار شاه ابراهیم وسلطان حقیقت میباشد.124000پیامبربرمردم نازل شده اند ایاتمامی این پیامبران شیعه بوده اند؟پیامبران عزیزخدابوده اند پس شمانمیتوانیدبااین ایده افراطی و مشابه داعشیوندین مقدس یارستان راضاله بنامید.اییااصلاارتبااطی بامردم اهل حق داشته اید؟تاکنون درطول تاریخ هیچ عملی خلاف انسانیت ازاین مردم رخ نداده است لطفاتحقیق بفرمایید.بسیاری ازمردم شریف اهل حق درجنک ایران وعراق شهید شده اند وبادل وجان ازمملکت عزیزخوددفاع نمودند.بسیاری ازمردم این دین مقدس درجایگاههای علمی معتبر دنیا وازجامعه ورزشکاران باغیرت درعرصه بین الملل خوش درخشیدند.دین اهل حق درزمان حضرت علی علیه السلام وجودداشته.حتی باسپاه ان حضرت درمنطقه سلطان درمرزپاوه ملاقات داشته وبامهمان نوازی حضرت سلطان مواجه شده اند.درزمان یزدگرد سوم نیزوجودداشته اند.هنوزهم یادگاری های ان دوره درقلعه های یزدگرد سوم درمنطقه ریجاب وجود دادرد.لطفا تحقیق بفرمایید

ما طالب راز هستیم شما هرگز نتوانستید نمی توانيد به راز های ما پی ببرید حتی اگر بفهمید قادر به درک آن نخواهید بود

واقعا شرمم مياد شمارو انسان خطاب كنم چه برسد هم وطن ، أهل حق هيچ كاري براي ايران نكرده باشن حداقل مرزداراني جنگ جو هستن كه هيچ وقت به ايران پشت نكردن ، ما أهل حق اصيل ترين ايراني هستيم و سيبيل از زماني كه ساسانيان به دست اعراب وحشي از ميان رفت ما أهل حق به شمائل خود دست نزديديم و مثل شما ها ريش و پشم نذاشتيم

لعنت به دروغگو لعنت به ناشر اراجیف لعنت به انسان خودخواه و متکبر می دانید درد ما ایرانیها چیه اینکه اول فکر میکنیم که اشرف مخلوقات فقط ایرانی هستند بعد فکر نمی کنیم که ما همگی آدم هستیم و مذهب و دین بازخواستش با خداست دوم هم فکر میکنیم که دین فقط اسلام و اسلام فقط شیعه وسراسر جهان که نماز میخوانند چون سنی هستند ترب سوم برادر من اهل حق هستم ولی توجه شما را جلب میکنم به سور وآیه شریفه که خداوند در آن به قلم سوگند یاد کرده پس شما هیچ نمیفهمید که به سخن الله احترام نمیگذارین و هر چه آمد به قلم خوش آمدو.....