افزودن نظر جدید

ایشون یکی از بزرگترین زنان مبارز نه تنها در ایران بلکه در جهان بود که چه بزرگانی ایشون رو ستایش میکند ....که همه چیز رو رها کرد و دنبال عقیدش رفت و 200 سال پیش ببینید چه تفکرات قشنکی داشته ..علت اینکه زنان ما بدبخت و تو سری و روسری خورن همین هست که نمیدانند چه بزرگ زنانی داشتیم روحش شاد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.