افزودن نظر جدید

منابش هیچ ارزشی ندار ه بعد از اسلام هم همینطور بو تابوده چنین بود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.