افزودن نظر جدید

جناب یهدا با توجه به متعدد بودن زنان پیامبر(ص) و اینکه در خانه های مختلف زندگی میکردند و در ایه 32 سوره احزاب هم و قرن فی بیوتکن امده است اگر ایه تطهیر شامل زنان پیامبر میشد باید اهل بیوت میامد نه اهل بیت و یک سوال دیگر چطور اهل سنت پدر و مادر حضرت محمد(ص) را کافر میدانند ولی همسرش را معصوم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.