افزودن نظر جدید

سلسله ی خاکسار یا خاکسار معصومعلی شاهی ابوترابی بر این باور است که نخستین و قدیمی ترین سلسله ی عرفانی است زیرا می گویند به حضرت سلمان منصلند و از طریق ایشان به امام علی که منشأ سلسله های تصوف اسلامی است می رسند . همچنین در داستان کربلا از درویش کابلی یاد می کنند که در تعزیه های قدیمی مطرح بود ولی در این سال ها حذف شده است . درویش کابلی را صوفی خاکسار دانسته اند . بعدها توسط جلال الدین حیدر برجسته تر شده و در این اواخر بوسیله ی مطهر علیشاه اعتبار و تبیین بیشتری یافت. خاکسارها در گذشته به جای نوشتار گرایی و خاص شدن در جهت پرسه زنی و منقبت خوانی ، و با طبقات فرودست همنشینی کردن رفتار کرده اند . گویا بطور کلی منش آن ها بر مبنای بی نشانی یا کم نشانی است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.