افزودن نظر جدید

واقعا ای والله حزب الله . واقعا اگر چند رسانه دیگر هم مثل شما روشنگری نمایند و از چیزی جز خدا نترسند دیگر هر کسی به راحتی سر بچه های ما کلا نمیذاره. واقعا این دو فرد با این تفاسیر مثل دوغده سرطانی میباشند. برادران اگر نیما روحانی شیشوان فرار کرده است زهره صیادی که هنوز فرار نکرده. حکم حکم خداست زهره صیادی یا باید توبه نماید و ابروی این پسر فراری بهایی را بریزد یا مرتد و گمراه است و باید اعدام شود. دین خدا با کسی شوخی نداره. این اسراییلیا به ناموس و مال و جان ما رحم نمیکنن. حالا به دین و خداا و پیغمبرمونم توهین کردن. غیرت میخواد مرد میخواد جلوی این نامردا بی وجود ایستاده گی و بجنگه کنه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.