افزودن نظر جدید

به نظر من خیلی سطحی نگری کردین همه این نقدها فکر و هدف خاصی پشتشون هست.انسان نباید به شنیدها اکتفا کنه بلکه یا باید از نزدیک ببینه یا کتاب معتبرشون که همه ی اونها قبول دارن رو مطالعه کرده باشه بعدش بیاد بدون تعصب و ذهنیت قبلی نظر بده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.