افزودن نظر جدید

یه نکته ی خیلی مهم : یه نکته ی خیلی مهم : یه نکته ی خیلی مهم : آرتور کریستین سن در ایران در زمان ساسانیان میگه : هنگام تولد طفل پدر بايد شكر خداى را با انجام مراسم دينى خاص و دادن‏ صدقات بجاى آورد، صدقه پسر بيش از دختر بود. سند : آرتور كرستين سن، ايران در زمان ساسانيان‏، ترجمه: رشيد ياسمى‏، ناشر: دنياى كتاب‏، تهران‏ 1368، ص 437 و عجیبه که این عمل زشت و غیرانسانی در دینکرت هم تأیید شده : دينكرد، كتاب 8. فصل 31، فقره 14- 13 (هوسپارم نسك)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.