افزودن نظر جدید

عجب کردار نیکی ! آریایی !!!! کردار نیکت از پهنا تو حلق کورش کبیر !!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.