افزودن نظر جدید

ده هزار کنیز تو دربار انوشیروان مخصوص تمکین !!!! عجب حرمسرایی داشت این انوشیروان بیدادگر !!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.