افزودن نظر جدید

کورش هخامنشی در اوپیس، روی داعش را سفید کرد گرامی... داعش با همه توحشش صد بار شرف دارد بر کورش هخامنشی. چون داعش می‌کشد ولی ژست انسانیت نمی‌گیرد! اما کورش می‌کشت و ژست انسانیت و حقوق بشر می‌گرفت. سند بر جنایات کورش هخامنشی در اوپیس: [http://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.