افزودن نظر جدید

هر فردی نسبت به دینش تعصب خاص دینی دارد و این طبیعی است. هر چیزی که بخواین در مورد اسلام به چالش بکشید، همه خدا رو شکر پاسخ داده شده است و مطلبی نیست و اگر هم چیزی بگویید به نوعی خودتون را ضایع کردید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.