افزودن نظر جدید

همیشه و همیشه توی هر دین و اعتقادی یک بهونه و دستاویز وجود داشته تا عده ای برای اسایش خیال و نیاز عده ای دیگه فدا بشن بصورت کلی اگر شما بخواید چوپان گله ای مطیع باشید باید به سگ و بز نر بها و ازادی عمل بدید!!!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.