افزودن نظر جدید

با سلام اینکه امیر المومنین با سلام ابنکه امیر المومنین علی علیه السلام دارای فضایل انکار ناشدنی هستند، بر کسی پوشیده نیست، ولی امير مؤمنان على عليه السلام می‌فرمايد: إيّاكم والغلوّ فينا، قولوا: إنّا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم؛[الخصال: ۶۱۴، بحار الانوار: ۱۰/ ۹۲ و ۲۵/ ۲۷۰] هرگز در مورد ما غلو ننماييد. بگوييد: ما بندگان تربيت يافته خدا هستيم و در مورد برترى ما آن چه خواستيد بگوييد. به همین خاطر خدا خواندن امیر المومنین خلاف عقاید و توحید است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.