افزودن نظر جدید

سلام. از دید شما، در فرهنگ ایرانی، زنان "مجبور" بودند طبق فرهنگ و باور شوهران خود، رفتار کنند؟ گفتید مریم مجبور بود طبق فرهنگ ایرانی رفتار کند. لاید یک جایی بود که آن شمشیر اجبار روی گردنش نبود که طبق فرهنگ خودش رفتار کرد. درباره زنان دیگری که نام بردید متأسفانه راست نگفتید. چون درشاهنامه آمده که گردیه چادر به سر داشت: https://www.adyannet.com/fa/news/43313
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.